Jeszcze w tym roku otwarcie 15 kilometrów Południowej Obwodnicy Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy nabiera kształtów. Jeszcze przed końcem roku do ruchu zostanie oddany 15-kilometrowy fragment pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa.

Choć prace na trasie S2 ciągle trwają, kilka odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy jest już prawie gotowych. Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie wawerskiego odcinka pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska. Podobna procedura toczy się dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają także odbiory na moście. Pozyskanie wszystkich dokumentów i pozwoleń umożliwi oddanie trasy do użytku. Częściowe otwarcie obwodnicy planowane jest jeszcze w tym roku.

Zobacz wideo

S2 i nowa obwodnica - łącznik na Puławskiej

Na początku listopada został wprowadzony drugi etap zmiany organizacji ruchu. Zamknięto łącznicę zjazdową z S2 w ul. Puławską. Ta zmiana pozwoliła bezpiecznie połączyć obecną trasę S2 z nowo powstałym odcinkiem. Na połączeniu obu jezdni ułożono podbudowę z kruszywa i kolejnym etapem będzie ułożenie nawierzchni, co umożliwi wprowadzenie tymczasowej zawrotki. Takie rozwiązanie ułatwi mieszkańcom Warszawy zjazd z S2 w ul. Puławską do czasu zakończenia prac i wprowadzenia docelowego układu komunikacyjnego.

Kiedy POW będzie gotowa?

Zakończenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 nastąpi do końca 2020 roku. Mowa o ursynowskiego odcinku A (bez tunelu) oraz o odcinkach B i C przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa. Planowany termin oddania do ruchu tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku.

Zaawansowanie prac

W tunelu pod Ursynowem praca wre. Wykonano już 92 proc. stropów, ustawiane są betonowe elementy odwodnienia. Po zachodniej stronie tunelu do ułożenia została nawierzchnia betonowa i trwają prace przy wykończeniu murów oporowych. Po wschodniej stronie tunelu ułożono ok. 90 proc. nawierzchni. Zaawansowanie prac na całym ursynowskim odcinku to 88 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

S2 POW, odcinek z tunelem pod UrsynowemS2 POW, odcinek z tunelem pod Ursynowem GDDKiA

Środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle ma około 1,5 km. Zaawansowanie robót na całym odcinku przekroczyło 93 proc. Na wszystkich częściach mostu ułożona została już nawierzchnia. Prowadzone są prace związane z montażem barier energochłonnych, balustrad ochronnych i oświetlenia. Na wszystkich pozostałych obiektach roboty zostały już zakończone. Termin zakończenia prac jest przewidziany jeszcze w listopadzie 2020 r.

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska prace nawierzchniowe w zasadzie zostały zakończone. Zaawansowanie robót wynosi ok. 99 proc. Na ul. Patriotów oraz na węźle jest już oznakowanie poziome i trwa montaż oznakowania pionowego. Na finiszu jest także budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 
Więcej o: