Po wypadku autobusu na S8 GDDKiA monitoruje trasę kilka razy dziennie. Wniosek o odcinkowy pomiar prędkości

Po wypadku autobusu na trasie S8, do którego doszło 25 czerwca 2020 r. w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kilka razy dziennie kontroluje ten fragment trasy. Podjęto też odpowiednie kroki i niebawem zostanie tam zainstalowana poduszka przeciwzderzeniowa. Złożono wniosek odcinkowy pomiar prędkości.

25 czerwca 2020 r. na drodze ekspresowej S8 przy węźle Wisłostrada doszło do wypadku autobusu komunikacji miejskiej. Zginęła w nim jedna osoba, a 20 zostało rannych. Policja ustaliła, że kierowca autobusu 186 był pod wpływem amfetaminy. GDDKiA jako zarządca drogi poinformowała, że trasa jest kilka razy dziennie monitorowana przez służby utrzymaniowe. Dwa razy w roku odbywają się także objazdy drogi przy udziale policji, w trakcie których weryfikowane jest między innymi oznakowanie czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdego roku dokonywane są również przeglądy techniczne drogi i obiektów zlokalizowanych w jej ciągu.

Wypadek w Warszawie. Autobus  linii 186 spadł z wiaduktu Trasy S8Wypadek w Warszawie. Autobus linii 186 spadł z wiaduktu Trasy S8 Marcin Tynkowski

Audyty i przeglądy

Na etapie projektowania oraz po oddaniu trasy do ruchu wykonuje się audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). We wnioskach z ostatniego audytu przeprowadzonego w 2016 r. zgłoszona została uwaga dotycząca miejsca, w którym doszło do zdarzenia z autobusem. Dotyczyła ona jednak szerokości osłony energochłonnej, a nie jej parametrów bezpieczeństwa. Uwaga została uwzględniona i osłonę wymieniono na szerszą. Ostatni przegląd obiektu mostowego został wykonany w maju bieżącego roku i zakończył się wynikiem pozytywnym. Standardową procedurą po wypadku śmiertelnym jest wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawicieli policji. W tym przypadku odbyła się ona 30 czerwca 2020 r.

Trwa montaż nowych urządzeń

W miejscu zdarzenia 2 lipca zamontowano nowe bariery energochłonne. Niedługo zamontowana zostanie także poduszka przeciwzderzeniowa. Póki co organizacja ruchu działa bez zmian.

Kierowca autobusu był pod wpływem amfetaminy:

Bariery energochłonne i poduszka przeciwzderzeniowa

Osłona energochłonna U-15a jest montowana w niebezpiecznych miejscach przed barierami ochronnymi. Osłony energochłonne mogą być umieszczane przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:

  • rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych,
  • początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Osłona przeciwzderzeniowa, trasa S8Osłona przeciwzderzeniowa, trasa S8 GDDKiA

Osłona montowana jest w celu pochłaniania energii w przypadku pojazdu uderzającego w nią i ma za zadanie zmniejszenie skutków ewentualnego wypadku. Zgodnie z normą PN-EN 1317 osłona energochłonna jest testowana jako konstrukcja stojąca niezależnie, w związku z tym nie wymaga się jej łączenia w jakikolwiek sposób z barierą ochronną. Jednak osłony energochłonne testowane są wyłącznie dla samochodów osobowych.

Zastosowana w miejscu zdarzenia autobusu osłona energochłonna EuroTRACC 80 Wide była dobrana prawidłowo pod kątem klasy prędkości, ponieważ jest to odcinek drogi z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. Dodatkowo była odpowiednio oznakowana, tj. na powierzchni czołowej osłony znajdowały się białe strzałki na zielonym tle wskazujące kierunek omijania osłony.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Łabiszyńska GDDKiA wystąpiło do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości.

Trasa S8Trasa S8 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.