Jaką stosuje się procedurę w przypadku badania przyczepności opony na śniegu?

Badania ogumienia to skomplikowany proces. Wykonuje się je zgodnie z określonymi procedurami, które są zapisane w aktach prawnych. Jak bada się opony zimowe?

W procedurze badań opon zimowych trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. W pierwszej kolejności, jeszcze przed badaniem dobrać odcinek testowy.

Próbę hamowania przeprowadza się na płaskiej nawierzchni badawczej o odpowiedniej długości i szerokości, o nachyleniu maksymalnie 2 proc. pokrytej ubitym śniegiem.

<<<< zobacz wideo: Kiedy zmienić opony na zimowe?

Zobacz wideo

Warstwa śniegu składa się z podłoża z mocno ubitego białego puchu o grubości co najmniej 3 cm oraz warstwy powierzchniowej ze średnio ubitego i przygotowanego śniegu o grubości około 2 cm.

Co więcej, temperatura powietrza mierzona około metr nad poziomem nawierzchni musi mieścić się w przedziale między -2°C a -15°C. Z kolei temperatura śniegu mierzona na głębokości około jednego centymetra - między -4°C a -15°C.

Należy unikać bezpośredniego oświetlenia słonecznego, dużych wahań oświetlenia słonecznego lub wilgotności, a także wiatru. Indeks ubicia śniegu mierzony penetrometrem CTI musi wynosić między 75 a 85.

Dla każdej ocenianej i standardowej opony wzorcowej wykonuje się przejazdy badawcze z hamowaniem autem wyposażonym w ABS, które powtarza się co najmniej 6 razy. Co ważne, strefy w których w pełni zastosowano hamowanie przy użyciu ABS, nie mogą na siebie zachodzić.

Podczas badania nowego kompletu opon przejazdy odbywają się po przesunięciu toru pojazdu w bok, aby uniknąć hamowania na śladach poprzedniej opony. Kiedy nie jest już możliwe niezachodzenie na ślady hamowania z pełnym zastosowaniem ABS, trasę badawczą należy ponownie przygotować.

Sama procedura badawcza polega na przejechaniu pojazdem z prędkością nie mniejszą niż 28 km/h. Po dotarciu do strefy pomiarowej należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, mocno wcisnąć pedał hamulca przykładając stałą siłę o wartości wystarczającej do uruchomienia układu ABS na wszystkich kołach pojazdu i utrzymując ją, aż do zmniejszenia prędkości do wartości mniejszej niż 8 km/h.

Średnie w pełni rozwinięte opóźnienie między 25 km/h i 10 km/h oblicza się na podstawie czasu, odległości, prędkości lub pomiarów przyspieszenia. W kolejnym etapie wykonuje się ocenę danych, a następnie przedstawia wyniki.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.