Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu z zagranicy

Zakup samochodu z importu to spore ryzyko, ale jest możliwe "upolowanie" bogato wyposażonego egzemplarza w rozsądnej cenie. Jakie dokumenty są niezbędne do zarejestrowania pojazdu z zagranicy?

Każdego roku naszą granicę przejeżdża ponad milion używanych aut.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że rejestracja pojazdu z zagranicy wymaga przejścia znacznie dłuższej drogi niż w przypadku rejestracji samochodu pochodzącego z rynku krajowego.

Oto dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu z zagranicy:

Punkt pierwszy - tablice rejestracyjne

Na kierowcy spoczywa obowiązek dopełnienia formalności z tablicami rejestracyjnymi. Jeśli auto nie zostało wyrejestrowane w macierzystym kraju, można się na zagranicznych tablicach poruszać do momentu rejestracji w Polsce, czyli przez maksymalnie 30 dni. Tyle przewidział ustawodawca na dopełnienie wszelkich formalności. Wyjazdowe numery rejestracyjne należy złożyć na ręce urzędnika wydziału komunikacji.

Jeżeli tablic nie ma, auto do miejsca zamieszkania należy przetransportować lawetą.

Zobacz wideo

Punkt drugi - dowód własności pojazdu

W zależności od rodzaju transakcji, dowodem własności pojazdy może być faktura VAT, umowa kupna sprzedaży, umowa zamiany, darowizna, umowa dożywocia lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Punkt trzeci - tłumaczenie dokumentów

W celu rejestracji pojazdu z zagranicy w Polsce, należy przetłumaczyć wszelkie dokumenty samochodu (dowód rejestracyjny tylko w przypadku sprowadzenia z kraju poza UE i jeśli występuje to też karta pojazdu) u tłumacza przysięgłego. Dodatkowo trzeba przetłumaczyć umowę kupna-sprzedaży (rachunek lub faktura).

Przełożenie dokumentów na język polski jest wymagane przez Wydziały Komunikacji i kosztuje około 150 złotych. Nieco więcej w dużych miastach i trochę mniej w małych miejscowościach. By uniknąć tych kosztów, warto ze sprzedającym sporządzić umowę dwujęzyczną.

Jeżeli samochód został sprowadzony z egzotycznego kraju i w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego, urzędy dopuszczają dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd pochodzi. Dodatkowo, warto skserować uzyskane dokumenty i poprosić autora przekładu o pieczątki na każdym z nim.

Co ważne, nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwo należące do EFTA.

Punkt czwarty -  dowód odprawy celnej przywozowej

Ten dokument jest wymagany w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Punkt piąty - badanie techniczne

Kwestia badań technicznych samochodu wzbudza kontrowersje. Teoretycznie, urzędnicy powinni uznawać dokumenty wystawiane przez zagranicznych diagnostów, ale w praktyce wymagają wizyty w lokalnej stacji kontroli pojazdów.

Wystarczy, że brakuje w potwierdzeniu wykonania diagnostyki roku produkcji lub nacisku na osie, przedstawiciel Wydziału Komunikacji odeśle petenta celem przeprowadzenia badania uzupełniającego (60 zł) lub przejścia całej ścieżki diagnostycznej – 98 złotych. Jeśli samochód wyposażony jest w instalację LPG, za badanie trzeba zapłacić 161 złotych.

Punkt szósty - wniosek właściciela o rejestrację pojazdu

Wniosek można pobrać na stronie internetowej wydziału komunikacji lub na miejscu w urzędzie. Jego wypełnienie zajmie nie więcej, niż kilka minut.

Punkt siódmy - dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu (jeżeli została wydana)

Punkt ósmy - podatek akcyzowy

Ustawodawca zniósł w Polsce opłatę recyklingową (500 zł), ale należy być przygotowanym na podatek akcyzowy. To najdroższy etap rejestracji auta.

Do urzędu celnego, gdzie opłacana jest akcyza, należy zgłosić się w ciągu 14 dni od daty nabycia pojazdu i złożyć uproszczoną deklarację wewnątrzwspólnową (AKC-U).

Wpłaty można dokonać na miejscu lub przez indywidualne konto bankowe wpisując w tytule markę, nr nadwozia i informację dotyczącą opłacenia akcyzy.

Aby uzyskać stosowny dokument wymagany później podczas rejestracji w Wydziale Komunikacji, należy do AKC-u dołączyć umowę kupna-sprzedaży, dowód identyfikacyjny pojazdu, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego. Cała procedura nie powinna zająć więcej, niż kilka godzin.

Wysokość akcyzy uzależniona jest od pojemności silnika. Jeżeli jest mniejszy do 2000 ccm, stawka podatku wynosi 3,1% wartości z faktury. Dla większych jednostek napędowych, do urzędu należy odprowadzić 18,6% z kwoty widniejącej na umowie kupna sprzedaży.

Jeżeli urzędnik uzna, że nabywca zaniżył wartość transakcji, może dokonać własnej wyceny na podstawie widełek wartości danych modeli w katalogach Eurotaxu. W przypadku pojazdów uszkodzonych, warto udać się do urzędu celnego z dokumentacją fotograficzną lub wyceną rzeczoznawcy.

Punkt dziewiąty - dowód tożsamości do wglądu urzędnika

Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, wystarczy dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Jeżeli auto rejestruje osoba prawna, należy przedstawić w wydziale komunikacji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Punkt dziesiąty - pełnomocnictwo

Nie trzeba rejestrować samochodu osobiście. Można udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej zdolność do czynności prawnych. Taki dokument musi być w formie pisemnej. Jego koszt to 17 złotych. Udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi lub dzieciom nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Punkt jedenasty - opłaty urzędowe

Po pomyślnym przejściu urzędowej weryfikacji dokumentów, pozostaje zapłacenie 256 złotych. W skład tej kwoty wchodzi 75 zł za kartę pojazdu, 80 zł za polskie tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe oraz nalepki legalizacyjne.

To wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu z zagranicy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.