Czy za głośne słuchanie muzyki w samochodzie grozi mandat? Okazuje się, że tak

Zbyt głośne słuchanie muzyki w samochodzie może zakłócać nie tylko porządek publiczny, ale także powodować niebezpieczeństwo na drodze. Co więcej, policja może ukarać za to wysokim mandatem.

Zbyt głośne słuchanie muzyki w samochodzie może bezpośrednio prowadzić do stworzenia zagrożenia w ruchu. Głośna muzyka rozprasza kierowcę, izoluje go od sytuacji na drodze i może np. doprowadzić do nieusłyszenia nadjeżdżającej karetki albo spowodowania wypadku. Jednak w polskim prawie nie znajdziemy przepisu, który bezpośrednio reguluje kwestię słuchania muzyki w aucie.

Czy za głośne słuchanie muzyki w samochodzie grozi mandat?

Niektórzy eksperci sugerują, że istnieje możliwość, by policja karała kierowców za głośne słuchanie muzyki, powołując się na niezachowanie należytej ostrożności na drodze. Taki mandat waha się od 250 do 500 zł. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują art. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym czytamy, że "uczestnik ruchu (...) obowiązany jest zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego". Jednak są to na razie rozważania czysto teoretyczne, a policja nie wykorzystuje tej furtki.

Nie oznacza to jednak, że amatorzy głośnego słuchania muzyki w samochodzie mogą się czuć całkowicie bezkarnie, ponieważ istnieje sytuacja, kiedy policja może nas ukarać mandatem. I to bardzo dotkliwym.

Zobacz także: Jak dbać o filtr DPF?

Zbyt głośne słuchanie muzyki w samochodzie - naruszenie porządku publicznego

Drugi problem ze zbyt głośnym słuchaniem muzyki w samochodzie, to sytuacja, kiedy hałas z samochodu zakłóca porządek publiczny. "Przepisy regulujące ruch drogowy nie zabraniają głośnego słuchania muzyki. Nie znaczy to jednak, że takie zachowanie jest całkowicie bezkarne" – wskazuje Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl – "Hałas dobiegający z pojazdu może zakłócać spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny a to już jest przewinieniem opisanym w art. 51 kodeksu wykroczeń. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności" – dodaje.

Jeżeli za zbyt głośne słuchanie muzyki kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu art. 51 kodeksu wykroczeń, to musi się liczyć z grzywną w wysokości od 100 do 500 zł. Właśnie tyle grozi za "zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym".

Zobacz także: Nowy CEPiK już działa. To oznacza rewolucję w przeglądach. Ale nie tylko. Od dziś sporo zmian dla kierowców

To miała być zwykła policyjna interwencja. Jednak zamiast mandatu skończyła się świetną zabawą

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.