Krajówka zamieni się w drogę ekspresową. To będzie nowy "kręgosłup" Mazur

Wyłoniono firmę, która za blisko pół miliarda złotych rozbuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 16 od Barczewa do Biskupca, dodając drugą jezdnię i dostosowując trasę do parametrów drogi ekspresowej. Prace będą obejmować odcinek o długości 18,2 km wraz z węzłami w Kromerowie i Biskupcu i potrwają 39 miesięcy.

Obecnie funkcjonujący odcinek DK16 Barczewo – Biskupiec został ukończony w 2010 roku. Teraz planowane jest dobudowanie drugiej jezdni oraz przebudowa niektórych odcinków. Dodatkowo powstaną jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów.

Rozbudowa będzie obejmować także budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec oraz Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w okolicy Nowego Marcinkowa. W trakcie prac wykonawca zamierza w maksymalnym stopniu wykorzystać destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16, ponownie wbudowując go w nową nawierzchnię, zachowując przy tym wysokie parametry jakościowe. Dodatkowo zastosowane zostanie samowystarczalne oświetlenie węzłów, wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację zadania, licząc od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych. Przewiduje się, że kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanej drogi w połowie 2028 roku.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych oraz uruchomienie procedury odszkodowawczej dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości. Przewiduje się, że od podpisania umowy do uzyskania decyzji ZRID minie 17 miesięcy.

Olsztyn Wschód - Barczewo, ciąg dalszy procedury przetargowej

Podpisanie umowy na rozbudowę odcinka Barczewo – Biskupiec to część szerszego planu rozbudowy blisko 30-kilometrowego odcinka DK16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem. Obecnie trwa procedura przetargowa dla ponad 11-kilometrowego odcinka S16 Olsztyn Wschód – Barczewo. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), oferty wykonawców są ponownie weryfikowane pod względem ich treści i zgodności z dokumentami zamówienia. Wkrótce zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty.

Droga S16 - kluczowy łącznik dla północno-wschodniej Polski

W budowie znajduje się odcinek Borki Wielkie – Mrągowo, którego całkowite ukończenie planowane jest na III kwartał tego roku. Na etapie prac przygotowawczych znajduje się odcinek Mrągowo – Ełk, obecnie trwa analiza pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w sprawie przebiegu tej trasy w wariancie C.

Droga ekspresowa S16 połączy kluczowe ośrodki północno-wschodniej Polski: Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iławę i Ostródę, z trasami układu południkowego. Trasa S16 będzie także częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która zapewnia dostępność i łączność regionów Unii Europejskiej. Trasa ta stanie się najkrótszą drogą tranzytową między Berlinem a państwami bałtyckimi, stanowiąc główny kanał transportowy regionu dla firm i ruchu turystycznego. Jak to określa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, S16 stanie się kręgosłupem, do którego podłączone będą lokalne drogi biegnące na osi północ-południe.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.