Kierowcy pojadą tu ponad 100 m nad ziemią. Ruszyła budowa najefektowniejszej drogi w Polsce

Ruszyły spektakularne prace na trasie Via Carpatia, która jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. Trasa w Polsce będzie miała około 700 km długości, przetnie pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie i obejmie odcinki trzech dróg ekspresowych: S61, S16 oraz S19.

W województwie podkarpackim prawie połowa planowanej trasy S19, będącej częścią Via Carpatiao długości około 169 km jest już gotowa, w tym odcinki Lasy Janowskie - Rzeszów Południe. Obecnie realizowane są kolejne 72 km drogi, w tym odcinki Rzeszów Południe - Babica, Babica - Jawornik, Krosno - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla oraz dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka.

Najtrudniejszy do wykonania, ale za to najpiękniejszy odcinek drogi w Polsce

Odcinek S19 z Babicy do Jawornika, liczący prawie 12 km, jest szczególnie wymagający z uwagi na skomplikowane ukształtowanie terenu. Droga przechodzi przez wzniesienia i doliny, w tym przez 13 obszarów osuwiskowych. W związku z tym konieczne jest zbudowanie siedmiu estakad na bardzo wysokich podporach, z których największa będzie miała długość 1,15 km i filary sięgające 100 metrów wysokości. W sumie estakady będą stanowiły 30 proc. długości tego odcinka.

Prace na tym odcinku są jednymi z najbardziej skomplikowanych w kraju. Ze względu na różnice poziomów sięgające 120 metrów, drogi dojazdowe do podpór przypominają serpentyny znane z wysokogórskich odcinków dróg. Tak skomplikowana budowa wymaga specjalnej logistyki dostarczania betonu, gdyż betonowozy mogą przewozić jedynie 80 proc. swoich nominalnych ładunków ze względu na nachylenie dróg technologicznych sięgające 15 procent.

Teren budowy podkarpackiego odcinka S19 stanowi także wyzwanie pod względem samego posadowienia estakad. Stosowane są tu pale o średnicy 1,5 m, a najdłuższe z nich zatapiane są nawet na głębokość ponad 40 metrów. 

Zobacz wideo

W ramach budowy prowadzone są również prace związane z wykonaniem wykopów, nasypów oraz wzmocnieniem podłoża za pomocą geomateraca na betonowych kolumnach. Jest to konieczne, aby zapewnić stabilność estakady, która będzie przeprawą S19 nad rzeką Wisłok oraz drogą powiatową w miejscowości Wyżne.

Oddanie odcinka S19 Babica – Jawornik planowane jest na jesień 2026 roku, a koszt inwestycji wynosi ponad 1,2 miliarda złotych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.