Nietypowe odkrycie na budowie S1. Będzie gigantyczne opóźnienie i wzrost kosztów

Podczas budowy trasy ekspresowej S1 między Oświęcimiem a Dankowicami natrafiono na nieoczekiwane ślady dawnych osadników, sięgające tysiące lat wstecz. Odkrycie to skłoniło drogowców do podjęcia prac archeologicznych, które prowadzono pod nadzorem małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach w Jawiszowicach, a także na dodatkowym obszarze o łącznej powierzchni 38 arów. Na pierwszym stanowisku, związanym z kulturą łużycką, odkryto wiele pozostałości pradawnego siedliska, które rzucają światło na życie i zwyczaje ludności epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza.

Na miejscu odkopano m.in. głębokie jamy, które początkowo pełniły funkcję piwniczek, oraz jam posłupowych, pozostałości po wbitych w ziemię drewnianych słupach. Odnaleziono także fragmenty glinianych naczyń oraz narzędzia, takie jak krzemienie. Te znaleziska są nie tylko historycznym skarbem, lecz również cennym źródłem do dalszych badań nad życiem i kulturą ówczesnych społeczności.

Na drugim stanowisku, związanym z kulturą mierzanowicką, oprócz jam posłupowych i gospodarczych, odkryto także krzemienne narzędzia oraz charakterystyczne dla tej kultury fragmenty ceramiki. Szczególnym znaleziskiem było krzemienny grot strzały, który przyciągnął uwagę badaczy. To odkrycie daje nie tylko wgląd w technologię i umiejętności ówczesnych ludzi, lecz również w ich sposoby polowania i przetrwania.

Budowa S1 - MAPABudowa S1 - MAPA GDDKiA

Znalezisko oznacza poważne opóźnienie na S1 i wzrost kosztów

Niestety, tak ważne znalezisko archeologiczne ma konsekwencje dla budowy drogi S1. Wykonawca został zmuszony do wstrzymania prac w tej części placu budowy, aby umożliwić prowadzenie badań archeologicznych. W rezultacie termin ukończenia inwestycji został przesunięty aż o 223 dni kalendarzowych, a wykonawca będzie miał prawo do dodatkowej płatności za opóźnienie. Zostanie ona odrębnie określona po uzasadnieniu i udokumentowaniu. Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia budowy odcinka został przesunięty z 26 lipca 2024 r. na 5 czerwca 2025 r.

Zobacz wideo

Co się dziś dzieje na budowie S1?

Postęp prac na budowie dróg wynosi około 57 procent. Zakończono wzmocnienia podłoża pod konstrukcję drogi oraz nasypy drogowe. Aktualnie skupiają się na pracach związanych z nawierzchnią, które osiągnęły około 35 procent postępu. Zakończono prace związane z budową konstrukcji nawierzchni na węźle Oświęcim oraz Wola, z wyjątkiem miejsc objazdów dla istniejących dróg. Prace nad mostami są również blisko ukończenia, gdzie postęp wynosi około 82 procent. Fundamenty, podpory oraz ustroje nośne zostały zbudowane, z wyjątkiem dwóch obiektów: estakady oraz mostu, gdzie kończy się prace nad ustrojami nośnymi.

Na pozostałych obiektach trwają zasypki wraz z wykonaniem płyt przejściowych, aby połączyć je z nasypem drogowym. Wykonawca rozpoczął również prace wykończeniowe na obiektach, takie jak wykonanie krawężników chodnikowych. Następnie przewidziane są roboty brukarskie, montaż barier drogowych, ekranów akustycznych oraz wykonanie nawierzchni jezdni. Najbliższe plany koncentrują się na udostępnieniu jeszcze w tym roku wybranych obiektów wraz z fragmentami dróg poprzecznych, które kolidują z trasą główną S1.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.