GDDKiA zdradza plany Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej [MAPA]

Aktualnie tworzone jest studium dla zachodniego odcinka OAW, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdradziła już planowany przebieg "dużej" obwodnicy. Trasa ma połączyć drogi S7, planowanej S10, A2 i S8. Skorzystają też mieszkańcy Tarczyna, Żyrardowa, Płońska i Radziejowic.

Umowa na opracowanie dokumentacji zawierającej różne warianty poprowadzenia zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej podpisano już w lipcu 2022. Teraz GDDKiA pokazała najbardziej prawdopodobny przebieg trasy. Priorytetem jest stworzenie alternatywy dla najbardziej obciążonych ruchem odcinków dróg w kraju. Według dyrekcji krajowych dróg ma to się przełożyć się na oszczędność czasu, poprawą bezpieczeństwa oraz redukcją emisji do środowiska.

Plan przebiegu zachodniej części AOW

Podczas opracowywania wariantów trasy do biur projektowych wpłynęło ponad 5 tysięcy wniosków i opinii dotyczących projektu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Aktualnie najbardziej zaawansowane są prace nad wariantem poprowadzenia OAW po istniejącej drodze krajowej nr 50, co umożliwiłoby wykorzystanie istniejącego pasa drogowego DK50. Obecnie analizowany jest ten wariant. Prace nad tym studium powinny być zakończone do końca 2024 roku.

Podczas prac projektowych prowadzone są też analizy techniczne, a dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zawiera różne możliwe rozwiązania. Ostateczna decyzja wskazująca najbardziej racjonalny przebieg inwestycji zostanie podjęta w chwili wydania decyzji środowiskowej.

Wschodnia część AOW

Wschodnia część dużej obwodnicy aglomeracji Warszawskiej, obejmująca fragmenty od drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy po drogę ekspresową S7 na północ od Warszawy, jeszcze nie rozpoczęła prac przygotowawczych. Prace te rozpoczną się po uzyskaniu środków finansowych na prace przygotowawcze. Program inwestycyjny jest gotowy do realizacji, oczekując na zielone światło. Analizą objęty zostanie również wariant w śladzie istniejącej DK50. GDDKiA poinformowało, że przed uzyskaniem środków finansowych nie prowadzi się żadnych prac projektowych dla tej części OAW.

Zobacz wideo

Pomysł na AOW

Pierwsze pomysły na „dużą" obwodnicę Warszawy pojawiły się już w 2011 r. Jednak propozycję AOW sformalizowano dopiero w 2019 r. w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Również w 2019 r. zakończyły się prace studialne dla OAW oraz drogi ekspresowej S10 łączącej autostradę A1 z OAW.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.