Kolejna obwodnica na Pomorzu Zachodnim coraz bliżej

Tym razem chodzi o obwodnicę Rusinowa o długości 4,5 km, która ominie miejscowość od południowej strony. Nowa trasa przyspieszy też podróż krajową 22. Jeszcze przed świętami poznamy chętnych na budowę, a sama budowa jest planowana na lata 2024-2027.

Podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) planowane jest na przyszły rok, a same prace ziemne mają rozpocząć się w 2025 roku i potrwać 15 miesięcy. Zakończenie budowy obwodnicy i oddanie jej do użytku przewidziane są z kolei na 2027 rok.

Przygotowanie inwestycji rozpoczęło się podpisaniem umowy na dokumentację obwodnicy Rusinowa w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Transprojekt Gdański przygotowała dokumentację studialną i raport oddziaływania na środowisko, przeprowadzając inwentaryzację przyrodniczą i analizy techniczne i ekonomiczne. Trzy warianty trasy zostały opracowane wraz z wnioskiem o decyzję środowiskową.

Opracowanie dokumentacji obejmowało także badania podłoża, wiercenia, sondowania i uszczegółowienie rozwiązań projektowych. Przetarg na samą budowę został ogłoszony już po zakończeniu tej fazy.

Obwodnica Rusinowa – charakterystyka drogi

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) i rozpocznie się za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Trasa przebiegnie na wschód od Rusinowa, z rondo na wylocie z terenów leśnych i kolejnym na przecięciu z DW179. Na północ od Rusinowa, trasa wróci do obecnego przebiegu DK22, kończąc się po około 500 metrach.

Zobacz wideo

W ramach inwestycji przewidziano budowę wiaduktu, przepustu dla zwierząt, oraz systemu odwodnienia z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Dodatkowo planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od strony północnej do ronda z DW179, będącej kontynuacją istniejącej ścieżki wzdłuż DK22 w ramach przebudowy tej drogi.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.