Kluczowy moment dla S10 - łącznika obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbiera uwagi samorządowców do zaproponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10, która połączy autostradę A1 z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (S50).

Pierwszy etap przygotowań nowego odcinka S10 i fragmentu S50 rozpoczęto już w sierpniu 2022 r. podpisaniem umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout. Teraz jednak rusza o wiele ważniejszy i bardziej problematyczny moment, czyli konsultacje i wybór ostatecznego wariantu przebiegu trasy. W zależności od ostatecznie wybranej opcji nowa trasa będzie miała około 100 km i stanie się drogowym łącznikiem między dwoma województwami. Do tego dojdzie też około 20 km w ramach drogi S50.

Najtrudniejszy etap budowy S10 – wyznaczenie przebiegu

Bydgoski oddział GDDKiA poinformował o kluczowym spotkaniu z Wójtem Gminy Fabianki oraz Starostą Powiatu Sierpeckiego. To przez te tereny przebiegnie ważna dla Mazowsza droga ekspresowa S10. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciel konsorcjum opracowującego dokumentację wariantów przebiegu drogi łączącej autostradę A1 z AOW.

Rozmawiano głównie o przebiegu trasy przez najbardziej zurbanizowane tereny aglomeracji włocławskiej w gminie Fabianki oraz o propozycjach skomunikowania z nowa droga ekspresową mieszkańców Powiatu Sierpeckiego. Samorządowcy pozostałych gmin, przez których teren będzie przebiegać droga ekspresowa S10 złożyli również pisemne wnioski i uwagi do wariantów zaprezentowanych na spotkaniu z 8 maja br.

Zobacz wideo

„Jesteśmy otwarci na dalsze spotkania i chcemy kontynuować dialog z samorządami. Wszystko po to, aby w późniejszym etapie spotkań już z mieszkańcami – skupić się w większym stopniu na kwestiach wymagających wyjaśnienia z perspektywy indywidualnych właścicieli nieruchomości. Taki sposób działania i komunikacji przyczyni się do sprawnej realizacji tej Inwestycji" – informował bydgoski oddział GDDKiA.

Jak zapewniło GDDKiA, zebrane wnioski zostaną „przeanalizowane" przez projektanta, ale nie ma gwarancji, czy zostaną ostatecznie uwzględnione przy wytyczaniu śladu drogi.

Harmonogram budowy drogi S10

Aktualnie w woj. kujawsko-pomorskim funkcjonują dwa odcinki drogi S10, które stanowią odcinki obwodnic Torunia i Bydgoszczy. W przyszłości droga S10 przebiegać będzie z zachodu na wschód przez całe województwo. Dla pierwszego 40-kilometrowego odcinka z Wyrzyska do Bydgoszczy, 29 listopada 2022 r. uzyskano już decyzję środowiskową, a w najbliższym czasie ruszą badania geologiczne. Zgodnie z planem drogą pojedziemy do roku 2029.

Drogowcy już w styczniu 2023 rok podpisali ostatnią z czterech umów na realizację dalszego odcinka S10 z Bydgoszczy do Torunia o dł. 50 km. Zgodnie z założonym harmonogramem prace w terenie rozpoczną się po uzyskaniu tej decyzji, a zgodnie z podpisanymi umowami drogą S10 Bydgoszcz-Toruń pojedziemy w roku 2026.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.