1500 zł za jazdę na rowerze. Czy nastolatka naprawdę musi mieć kartę rowerową?

Nie, to nie jest żart. Nastolatki naprawdę muszą mieć kartę rowerową, aby móc legalnie jeździć rowerem po drogach publicznych. Co oznacza brak małego prawa jazdy? Oczywiście mandat i to niezwykle dotkliwy.

O przepisach dla użytkowników dróg więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Polskie przepisy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Do legalnej jazdy rowerem po drogach publicznych konieczne jest posiadanie karty rowerowej. I pisząc o drogach publicznych mamy również na myśli nie tylko strefę zamieszkania czy strefę ruchu. Elementem drogi publicznej jest również chodnik czy nawet ścieżka dla rowerzystów. Warto o tym pamiętać!

Zobacz wideo 48-latka potrącona przez samochód w Łukowie. Jechała rowerem po przejściu dla pieszych

Karta rowerowa to po zmianie takie małe prawo jazdy

Karta rowerowa, czyli tzw. małe prawo jazdy, oczywiście jest obwarowane też wymogami wieku. Konieczna staje się w momencie ukończenia 10. roku życia. To wtedy według przepisów rowerzysta przestaje być traktowany jak pieszy. Dokładnie, wcześniej formalnie jest pieszym! Bez karty rowerowej mogą również poruszać się osoby, które ukończyły 18. rok życia. W takim przypadku do akcji wkracza bowiem art. 3 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami. A stwierdza on że:

Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.

Poza tym spod obowiązku posiadania karty rowerowej są również wyjęci posiadacze prawa jazdy kategorii AM. Takie uprawnienie można jednak zdobyć dopiero po 14. roku życia.

Nie masz 18 lat i nie masz karty rowerowej? Nie jest dobrze...

Brak karty rowerowej to przysłowiowy pikuś? Tak właśnie było przez lata. Przez lata dopóki w Polsce nie zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów i nowe przepisy dotyczące uprawnień na rower. A to uruchomiło art. 94 par. 1a ustawy Kodeks wykroczeń. W jego głos osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, ale nie ma do tego uprawnień, podlega karze nagany albo grzywny. I grzywna jest niemała. Zapis mówi o kwocie wynoszącej do 1500 zł.

Oczywiście pewnie powiecie, że małoletni rowerzysta kary nie otrzyma. Tak, to święta prawda. Mandat dostaną za to jego rodzice lub opiekunowie prawni. I warto o tym pamiętać.

Zdawalność egzaminów na kartę rowerową to 60 proc.

Nowe przepisy dotyczące kart rowerowych uruchomiły lawinę. Dla przykładu białostocki WORD w czasie prowadzenia akcji "Rogata Karta Rowerowa" powiedział nieco o statystykach. O ile przed zmianą przepisów symboliczna ilość dzieci podchodziła do egzaminu na kartę rowerową, o tyle w roku 2021 sytuacja uległa zmianie. Obecnie nawet 50 proc. uczniów podejmuje się tego zadania. Jak wygląda zdawalność? Ta według danych białostockich egzaminatorów sięga jakiś 60 proc.

Egzamin na kartę rowerową. Co musisz wiedzieć?

Jeżeli chodzi o sam egzamin na kartę rowerową, ten może zorganizować WORD lub np. właściciel ośrodka nauki kierowców. Pierwszym jego elementem jest teoria. Egzaminowany musi odpowiedzieć na 25 pytań. Wynik pozytywny to zaliczenie co najmniej 20. pytań. W czasie części praktycznej egzaminu na kartę rowerową uczeń najpierw musi przygotować rower do jazdy, a następnie wykonuje zadania. Musi pokazać jak reaguje na znaki drogowe, zmienia pas ruchu, wykonuje tzw. ósemkę na placu i pokonuje slalom, przejeżdża przez skrzyżowanie równorzędne oraz hamuje w polu końcowym.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.