Łatwiej o ładowarkę w bloku. Odmowa instalacji tylko w czterech przypadkach

Dla użytkowników aut elektrycznych najważniejszym punktem infrastruktury są ładowarki instalowane w miejscach zamieszkania. Ładowanie baterii we własnym domu lub w garażu budynku wielorodzinnego, to najtańszy sposób uzupełniania energii. Dzięki nowelizacji przepisów, długi i wieloetapowy proces montażu ładowarki w bloku, został uproszczony.

Ładowanie samochodu elektrycznego lub hybrydy plug-in w domu trwa długo, ale jest znacznie tańsze i wygodniejsze, niż korzystanie z szybkich ładowarek publicznych. Takie rozwiązanie odpowiada najbardziej właścicielom domów jednorodzinnych, którzy często w celu maksymalnego obniżenia kosztów ładowania auta, jeszcze dodatkowo inwestują w fotowoltaikę. Mieszkańcy bloków niestety takich możliwości często nie mają, a montaż prywatnego wallboxa na zewnętrznym miejscu postojowym lub w garażu, to raczej droga przez mękę i walka z wiatrakami.

Procedura administracyjna umożliwiająca stawianie punktów ładowania w prywatnych miejscach, została uproszczona dzięki przepisom wdrożonym 24 grudnia 2021 roku. Z opublikowanego pod koniec maja 2022 r. raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wynika, że po nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku, uruchomienie własnego wallboxa w hali garażowej budynków już istniejących, jest obecnie faktycznie łatwiejsze.

Instalacja ładowarki na wniosek mieszkańca

Zgodnie z nowymi przepisami, instalacja ładowarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym może zostać wykonana na wniosek mieszkańca. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie 30 dni od dnia złożenia lub gdy jest wymagana ekspertyza, od momentu jej złożenia. Dedykowany tryb wyrażenia zgody na instalację ładowarki w dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych został podzielony na dwa etapy:

Etap 1 – Złożenie wniosku o zgodę na instalację i eksploatację punktu ładowania przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. Adresatem wniosku jest zarząd wspólnoty lub spółdzielni lub osoba sprawująca zarząd nad daną nieruchomością. Do wniosku załącza się pakiet wymaganych załączników, w tym oświadczenie o pokryciu kosztów zakupu i montażu ładowarki przez wnioskodawcę.

Etap 2 – W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jego adresat zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania. Koszty sporządzenia ekspertyzy ma ponosić wnioskodawca. Ekspertyza nie jest wymagana w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania.

Samochód elektryczny, kable do ładowaniaSamochód elektryczny, kable do ładowania Fot. Rafał Mądry

Cztery przypadki odmowy instalacji własnej ładowarki w bloku

Odmowa wydania zgody na zainstalowanie i eksploatację ładowarki jest możliwa w czterech przypadkach wymienionych w ustawie:

  • gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem nie jest możliwa,
  • wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku,
  • wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania w przypadku, gdy sam nie jest właścicielem,
  • wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem.
Dzięki nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzono do polskiego prawa dedykowaną procedurę instalacji prywatnej ładowarki w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, przygotowaliśmy przewodnik, który w przystępny sposób odnosi się do najważniejszych aspektów i etapów związanych z uruchamianiem nieogólnodostępnych stacji ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów

– mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Przewodnik pełen przydatnych informacji dotyczących instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajduje się tutaj – KLIKNIJ i SPRAWDŹ.

Wiele wyjaśnia również webinar dotyczący instalacji ładowarki w budynku wielorodzinnym.

 

Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz opis formalności, jakie muszą zostać spełnione, by móc w pełni korzystać z niepublicznego punktu ładownia, można znaleźć na uruchomionej przez PSPA dedykowanej stronie www.ladowarkawbloku.pl.

Ładowanie baterii samochoduŁadowanie baterii samochodu Fot. Rafał Mądry

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.