To znak, który występuje w dwóch wersjach. Między nimi jest ważna różnica

Dwie wersje tego samego znaku wyglądają prawie identycznie. Ale w tym przypadku słowo prawie robi ogromną różnicę. Bo sprawia, że jeden z użytkowników drogi ma dodatkowe obowiązki. Za ich naruszenie grozi mu mandat.

Ciągi przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w miastach często występują obok siebie. Dlatego drogowcy czasami na jednym maszcie umieszczają znaki C-13 "droga dla rowerów" i C-16 "droga dla pieszych". Taka sytuacja oznacza jednak pewną pułapkę. Bo ogromnego znaczenia nabiera sposób ustawienia linii dzielącej dwa oznaczenia.

Zobacz wideo Pijany cyklista dostał mandat. Zemścił się! Pokazał obraźliwy gest do kamery, a potem zniszczył znak

Znak drogowy C-13/C-16 ma aż trzy warianty. Są podobne, ale różne

Znak, o którym dziś opowiadam, ma oznaczenie C-13/C-16. Przepisy przewidują jednak jego trzy warianty. Mowa o tym, że:

  • oznaczenie C-13 znajduje się po lewej stronie, a oznaczenie C-16 znajduje się po prawej stronie i są przedzielone linią pionową,
  • oznaczenie C-16 znajduje się po lewej stronie, a oznaczenie C-13 znajduje się po prawej stronie i są przedzielone linią pionową,
  • oznaczenie C-16 znajduje się na górze, a oznaczenie C-13 znajduje się na dole i są przedzielone linią poziomą.

Linia na znaku C-13/C-16 ma znaczenie. Wyznacza pierwszeństwo

W pierwszych dwóch przypadkach znak informuje o tym, że droga została podzielona na szlak dla rowerzystów i pieszych. To dwie oddzielne "sekcje". W efekcie cykliści powinni się trzymać ścieżki rowerowej, a piesi chodnika. Choć te dwa szlaki mogą się przeplatać. W punktach takich wyznaczone będą przejścia dla pieszych, na których to pieszy ma pierwszeństwo.

W ostatnim przypadku mamy do czynienia z drogą dla pieszych i rowerzystów. To oznacza, że ruch cyklistów i pieszych odbywa się na jednej płaszczyźnie. W efekcie warto pamiętać o obowiązku zapisanym w art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis ten mówi o tym, że kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Mandaty za znakiem C-13/C-16. Te czekają głównie na cyklistów

W sytuacji, w której ruch pieszych łączy się z ruchem rowerów, to na cyklistach spoczywa większa ilość obowiązków. Skutek? To oni mają większe pole do popisu w kwestii popełniania wykroczeń. W efekcie mogą oni otrzymać:

  • od 50 do 100 zł mandatu za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
  • 100 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem, korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych,
  • od 50 do 500 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście,
  • 300 zł mandatu za naruszenie przez kierującego rowerem, korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i nieutrudnienia ruchu pieszemu.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.