Łatwiej odzyskasz samochód usunięty z ulicy. Oto nowe przepisy. Jest już projekt rozporządzenia

Rząd szykuje zmianę przepisów w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, porządkowi ruchu drogowego czy utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Projekt rozporządzenia jest już w bazie rządowego centrum legislacyjnego. Wejście w życie może nastąpić dość szybko.

W bazie rządowego centrum legislacyjnego opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pakiecie dokumentów z 12 czerwca 2024 r. można znaleźć nowy akt prawny dotyczący zmian w rozporządzeniu "w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej". Co to oznacza dla kierowców?

Zobacz wideo Tak brzmi nowy Mustang Dark Horse! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Pomysłodawcy tłumaczą to jako dostosowanie i uporządkowanie obecnie obowiązujących przepisów. W uzasadnieniu projektu ministerialnego rozporządzenia czytamy:

Proponowane regulacje uzupełniają przepisy dotyczące sporządzania i wydawania powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi, uzupełniają przesłanki wydania zezwolenia na odbiór pojazdu oraz poszerzają grupę osób uprawnionych do odbioru pojazdu z parkingu.

Na liście nowości wskazano m.in. unowocześniony wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Okazuje się, że dotychczas stosowany wzór dokumentu nie uwzględnia wszystkich przypadków usuwania pojazdów wyszczególnionych w art. 130a prawa o ruchu drogowym. Kluczowe dla kierowców jest poprawienie wykazu przyczyn usunięcia pojazdu. Uwzględniono również kwestie zawodników biorących udział w motoryzacyjnych imprezach sportowych (odholowanie pojazdu przeznaczonego do zawodów sportowych w przypadku, gdy był używany na drogach innych niż wyznaczone do dojazdy na poszczególne etapy imprezy).

Umowa sprzedaży i faktura

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia łatwiej będzie odebrać odholowany samochód. Uregulowano bowiem kwestie możliwości odbioru pojazdu z parkingu także przez osobę, która nie jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym czy w pokwitowaniu za zatrzymany dokument. W praktyce dotyczy to tych kierujących, którzy nabyli pojazd, a nie zdążyli go jeszcze przerejestrować. Honorowane będą dokumenty takie jak m.in. umowy sprzedaży, zamiany, spadku, zniesienia współwłasności czy darowizny. Uwzględniono również fakturę potwierdzającą nabycie pojazdy oraz prawomocne orzeczenia sądu rozstrzygające w kwestii własności.

W nowym akcie uregulowano także kwestię pojazdów nienormatywnych należących do podmiotów zagranicznych (dotyczy tych z siedzibami w krajach, które nie podpisały z Polską umowy o wzajemną egzekucję kar pieniężnych). Dodano także przepis przejściowy o stosowaniu starszego wzoru powiadomienia (będzie obowiązywać nie dłużej niż przez 12 miesięcy).

Kiedy nowe rozporządzenie wejdzie w życie? Według autorów projektu powinno zacząć obowiązywać dzień po ogłoszeniu. A tego można oczekiwać w niezbyt odległej perspektywie (od 1 czerwca 2024 r. weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym). To zapewne kwestia tygodni, a nie miesięcy.

Czy kiedykolwiek odholowano twoje auto lub w inny sposób usunięto z ulicy?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.