Czy trzeba włączać kierunkowskaz, włączając się do ruchu?

Używanie kierunkowskazów w ruchu drogowym to temat rzeka. Dziś zastanowimy się nad statusem tego światła w przypadku manewru włączania się do ruchu. Migacz w takim przypadku jest konieczny czy nie?

Porady w zakresie przepisów drogowych znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

O włączaniu się do ruchu mówi art. 17 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wskazuje on na przypadki, w których o takim właśnie manewrze może być mowa. Mówi także o konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Milczy jednak na temat kierunkowskazu. Czy to oznacza, że można go pominąć?

Zobacz wideo

Na czym polega włączanie się do ruchu?

Zanim udzielę odpowiedzi na pytanie, muszę wprowadzić nieco teorii. Kiedy samochód włącza się do ruchu? Taki manewr następuje w przypadku:

  • rozpoczęcia jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
  • wjechania na drogę z nieruchomości lub innego obiektu przydrożnego,
  • wjechania na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni gruntowej,
  • wjechania na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych.

Czy trzeba włączać kierunkowskaz, włączając się do ruchu?

Po powyższych przykładach bardzo jasno widać, że każdy z powyższych manewrów ma jeden punkt wspólny. Polega na zmianie pasa ruchu lub kierunku jazdy. To z kolei może prowadzić tylko do jednego wniosku. Sytuacja wyczerpuje znamiona opisane w art. 22 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A to oznacza, że "kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem" wykonanie manewru. Czyli tak, kierunkowskaz podczas włączania się do ruchu jest konieczny i to bezapelacyjnie.

Ile wynosi mandat za brak kierunkowskazu przy włączaniu się do ruchu?

Jest obowiązek, a więc jest też i kara za niestosowanie się do niego. Dostrzeżenie przez patrol policji niesygnalizowania lub błędnego sygnalizowania manewru oznacza 200 zł mandatu. Dodatkowo funkcjonariusze dopiszą do konta kierującego 2 punkty karne. Na tym jednak konsekwencje się nie kończą. Bo może się okazać, że niesygnalizowanie manewru doprowadzi do kolizji drogowej. A w takim przypadku przed kierującym rysuje się wyższy mandat oraz odpowiedzialność z tytułu OC.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.