Jak parkować na pasie buforowym? Nowe przepisy wprowadziły zamęt w głowach kierowców

W roku 2022 pojawiła się nowelizacja przepisów dotyczących chodników. I te de facto od tego momentu przestały być... chodnikami. To dość zawiłe i to nie tylko dla pieszych. Kierowcy również są zdezorientowani. Zwłaszcza kierowcy parkujący na dawnych chodnikach.

Znaczenie przepisów i ich nowelizacji objaśniamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Od lat sytuacja była jasna. Właściwym pojęciem dla miejsca, po którym poruszali się piesi, był chodnik. Teraz też niby tak jest. Mimo wszystko w przestrzeni prawnej pojawiły się jeszcze dwie definicje. Mowa o drodze dla pieszych i pasie buforowym. Pojęć tych nie można stosować zamiennie. Znaczą coś całkowicie innego. Jak się odnaleźć w tym gąszczu nazw? No właśnie. To problem dla kierowców.

Zobacz wideo

Chodnik, droga dla pieszych i pas buforowy. Kluczowe pojęcia

Na początek postanowiłem przygotować kompendium wiedzy. Objaśnię znaczenie każdego z terminów i zrobię to hierarchicznie. Zacznę od tego o największym znaczeniu i przejdę do tego o najmniejszym znaczeniu. A więc tak:

 • droga dla pieszych, według art. 2 pkt 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym, to "droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów".
 • chodnik, według art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to "część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch".
 • pas buforowy, to według par. 27 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, to przestrzeń "przylegająca do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów".

Wyjaśniając zatem: drogą dla pieszych jest całość. A więc miejsce, w którym mogą poruszać się piesi i parkować samochody. Chodnik to fragment drogi dla pieszych, na którym mogą poruszać się tylko piesi. Pas buforowy to z kolei fragment drogi dla pieszych, na którym dopuszczony został postój pojazdu. I o możliwości postoju mogą informować dedykowane znaki drogowe, ale także i same przepisy.

Kiedy na pasie buforowym można zaparkować samochód?

Kiedy kierowca może zatrzymać samochód na pasie buforowym drogi dla pieszych? Wszystkie dopuszczone przypadki opisuje art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on o dopuszczalności zatrzymania pojazdu w tym miejscu w sytuacji, w której "na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju", "szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych", a do tego "pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni".

Oczywiście warunków jest więcej. W sytuacji, w której na drodze dla pieszych nie został wyznaczony parking oznakowany znakiem D-18, zatrzymać można wyłącznie pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Jak zaparkować samochód na pasie buforowym?

Przepisy precyzują również sposób zatrzymania samochodu. W tym przypadku kluczowy jest jednak nie tylko zapis art. 47, ale także i 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierujący musi pamiętać o tym, że:

 • dopuszcza się zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla pieszych kołami jednego boku, ale także przedniej osi (gdy tył nie utrudni ruchu na drodze) czy wszystkimi kołami przy krawędzi jezdni.
 • zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania. Identyczna zasada dotyczy odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, gdyby pojazd miał je zasłonić.
 • zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek lub od punktów krańcowych wysepki.
 • zabrania się zatrzymania pojazdu w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

Mandat za parkowanie samochodu na pasie buforowym

Zasad parkowania na pasie buforowym drogi dla pieszych jest wiele. Wiele jest zatem także i możliwych do popełnienia w tym miejscu wykroczeń. Jak będzie karane każde z nich?

 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na drodze dla pieszych – mandat 100 zł i 1 punkt karny,
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – mandat od 100 do 300 zł i 5 punktów karnych,
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – mandat 100 zł i 1 punkt karny,
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – mandat 100 zł i 1 punkt karny,
 • Zatrzymanie pojazdu w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – mandat 100 zł i 1 punkt karny.

W skrajnym przypadku kierowca dostanie mandat karny, ale samochód wcześniej dostanie odholowany na parking depozytowy. W takim przypadku prowadzący musi się również liczyć z wystawieniem rachunku za holowanie i przechowywanie pojazdu. Po niezwłocznym odebraniu auta osobowego koszt sięgnie 658 zł.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.