1 listopada | Gdańsk

Utrudnienia i informacje o zmienionej organizacji ruchu wokół cmentarzy w Gdańsku 1 listopada 2010 roku

W dniu 31 października od godz. 6.00 i 1 listopada w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady ruchu drogowego:

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały pojazdy "taxi", inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą "A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Postój "taxi" funkcjonować będzie w zatoce naprzeciw budynków kwiaciarni.

Miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów "A" wyznaczone zostaną na nowo wybudowanym  parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

Na ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do miejsca robót wyznaczony zostanie parking na zieleńcu. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie - Schuberta. Wyjazd z parkingu możliwy będzie na jezdnię ul. Nowolipie (przez tymczasowy przejazd w rejonie robót) z obowiązującym kierunkiem ruchu do Moreny lub do ul. Kartuskiej w kierunku Obwodnicy. Na ul. Armii Krajowej - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza) zostanie wyznaczony BUS-pas , tylko dla autobusów komunikacji miejskiej . Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy odbywał się będzie pozostałym pasem ruchu, pod wiaduktem lub ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do ul. Warszawskiej. Na ul. Warszawskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum - na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum , za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką . Udostępniony zostanie także parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego . Z uwagi na prowadzone roboty na ul. Cedrowej  parking na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz nie będzie czynny . Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowe miejsca postojowe będą udostępnione na ul. Wilanowskiej oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej.

Cmentarz przy ul. Srebrniki

Dojazd do cmentarza od strony ul. Grunwaldzkiej wyłącznie jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki. Tak jak w latach poprzednich pojazdy z kierunku Śródmieścia kierowane będą do skrzyżowania z  ul. Grunwaldzkiej - al. Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo), gdzie po zawróceniu jechać będą ul. Grunwaldzką w stronę ul. Słowackiego. Pojazdy wyjeżdżające ul. Kościuszki będą mogły przejeżdżać skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką "na wprost". Jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku ul. Grunwaldzkiej zostaną skierowani na objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina. Wyjazd z rejonu cmentarza "Srebrzysko" jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej , Partyzantów i odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej. Nie będzie możliwy przejazd z ul. Potokowej w kierunku ul. Srebrniki gdyż będzie ona ulica bez przejazdu od ul. Potokowej.

Na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka - De Gaulle'a (na jezdni w kierunku do Sopotu) uruchomiona zostanie dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone zostanie torowisko tramwajowe w celu umożliwienia jazdy z ul. De Gaulle'a w kierunku Sopotu.

Na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle'a stanowiących trasy dojazdów i wyjazdów na i z cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój "taxi" wyznaczony zostanie w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej.

Miejsca postojowe dla samochodów osób odwiedzających cmentarz wyznaczone będą: w istniejącej zatoce postojowej ul. Róży Ostrowskiej, po lewej stronie ul. Srebrniki na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich oraz po prawej stronie jednokierunkowego fragm. ul. Partyzantów.

W dniu 1 listopada od godz. 6.00 w rejonach gdańskich cmentarzy zostaną wprowadzone następujące zasady ruchu drogowego:

Cmentarz przy ul. Opackiej

Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska - Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój "taxi" funkcjonować będzie: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

W związku z obowiązującą zmienioną organizacją ruchu na ul. Dąbrowskiego wynikającą z przebudowy ul. Nowe Ogrody, dojazd do cmentarza odbywać się będzie od ul. Bema  jednokierunkową  ul. Dąbrowskiego (ruch jednokierunkowy od ul. Bema do ul. 3-go Maja). Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu  stronach jezdni w kierunku do ul. 3-go Maja. Parkingi funkcjonować będą na placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda , na ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK .

Na ul. Dąbrowskiego utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój "taxi" na ul. 3-go maja w rejonie Dworca PKS.

Cmentarz przy ul. Brzegi

Dojazd w rejon cmentarza jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej. Fragment ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do cmentarza będzie bez przejazdu.

Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój "taxi" przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem "taxi". Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

Dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem "taxi" do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena - ul. Kartuska).

Komunikacja miejska

W dniach 31.10 i 01.11 zostanie uruchomionych szereg dodatkowych linii autobusowych i tramwajowych, inne będą jeździć wg zmienionego rozkładu. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj .

źródło: Gdańsk.pl

W dniu 31 października

od godz. 6.00 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady ruchu drogowego:

- cmentarz przy ul. Łostowickiej - ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały pojazdy "taxi", inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą "A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Postój "taxi" funkcjonować będzie w zatoce naprzeciw budynków kwiaciarni.

Miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów "A" wyznaczone zostaną na nowo wybudowanym  parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

Na ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do miejsca robót wyznaczony zostanie parking na zieleńcu. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie - Schuberta. Wyjazd z parkingu możliwy będzie na jezdnię ul. Nowolipie (przez tymczasowy przejazd w rejonie robót) z obowiązującym kierunkiem ruchu do Moreny lub do ul. Kartuskiej w kierunku Obwodnicy. Na ul. Armii Krajowej - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza) zostanie wyznaczony BUS-pas , tylko dla autobusów komunikacji miejskiej . Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy odbywał się będzie pozostałym pasem ruchu, pod wiaduktem lub ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do ul. Warszawskiej. Na ul. Warszawskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum - na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum , za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką . Udostępniony zostanie także parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego . Z uwagi na prowadzone roboty na ul. Cedrowej parking na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz nie będzie czynny . Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowe miejsca postojowe będą udostępnione na ul. Wilanowskiej oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej.

?

Więcej o: