1 listopada | Wrocław

Utrudnienia i informacje o zmienionej organizacji ruchu wokół cmentarzy we Wrocławiu 1 listopada 2010 roku

CMENTARZ OSOBOWICKI

W rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

- Osobowicką - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego - Bezpieczną - Łużycką - Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Rożanka - Władysława Reymonta - na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance

W dniu 30 października 2010 r. wymienione ulice zostaną wyłączone z ruchu o godz. 6:00.

Ulica Osobowicka na odcinku od ulicy Łużyckiej do bramy głównej cmentarza przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej. Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W tych dniach na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej przy ulicy Obornickiej. Bezpłatny parking funkcjonować będzie w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada w godz. 6.00 - 19.00.

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 23 października 2010 r. od godz. 12.00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego jezdnię boczną ulicy gen.Józefa Hallera.

W dniu 23 października 2010 r. od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. od godz. 7:00 zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy ( pętla ) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej - brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy: - ulicy Klecińskiej - parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny - ulicy Ostrowskiego - parking ziemny ogólnodostępny naprzeciwko fabryki WABCO - na terenie fabryki WABCO od 31 października 2010 r. od godz. 6.00 do 1 listopada 2010 r. do godzin wieczornych.

CMENTARZ ŚW. RODZINY - UL. SMĘTNA

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice : - Smętną, - Narcyzy Żmichowskiej, - Emilii Plater, - Partyzantów - na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej, - Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA - UL. BUJWIDA

W dniu 23 października 2010 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice : - Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych - Sopocką - Liskego - Czerwonego Krzyża

CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL. BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia - Wrocław S.A. przy ulicy Buforowej 2. Parking płatny funkcjonować będzie w dniach od 31 października do 2 listopada 2010 r.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. ulica Bardzka na odcinku od ulicy Morwowej do ulicy Terenowej przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej i TAXI.

Dla komunikacji indywidualnej dla kierunku z centrum miasta dojazd do parkingów wyznaczono od ulicy Bardzkiej następującymi ulicami: Morwową, Gazową, Mościckiego, Wiaduktową, Konduktorską do ulicy Buforowej. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w tym dniu jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

W dniach od 30 października do 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

CMENTARZE PRZY ULICACH:

- JERZMANOWSKIEJ, - TRZMIELOWICKIEJ, - ZABRODZKIEJ, - GORLICKIEJ, - DZIAŁKOWEJ, - KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

Komunikacja Miejska

Na cmentarz Grabiszyński pasażerowie mogą dojechać przywróconymi liniami 4 i 5. Zlikwidowany został tramwaj zastępczy 75 oraz autobus 704. Z pl. Staszica nie kursuje także autobus 714 uruchomiony na czas remontu torowiska przy ul. Reymonta. Nie jest już potrzebny, bo na Osobowice znów można dojechać tramwajami 14 i 24.

By ułatwić pasażerom dojazd na cmentarze, na weekend dodatkowo uruchomione zostaną linie specjalne.

Tramwaj E1 kursować będzie między cmentarzem Grabiszyńskim a Osobowicami przez place Legionów i Orląt Lwowskich.

Autobusem 322 relacji Grabiszynek - Kiełczów dojedziemy do cmentarzy przy ul. Bujwida, Grabiszyńskiej, Kiełczowskiej, Osobowickiej oraz na Psim Polu.

Linie specjalne kursują w godz. 9-18 i obowiązują w nich takie same bilety jak w liniach normalnych.

Ponadto w weekend autobus 131 z pl. Grunwaldzkiego pomiędzy godz. 9 a 18 będzie kursował przez ul. Poleską, Litewską, Żmudzką i Kiełczowską do cmentarza Kiełczowskiego.

źródło: Wrocław.pl, wrocław.gazeta.pl

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 23 października 2010 r. od godz. 12.00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego jezdnię boczną ulicy gen.Józefa Hallera.

W dniu 23 października 2010 r. od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. od godz. 7:00 zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy ( pętla ) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej - brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:

- ulicy Klecińskiej - parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny

- ulicy Ostrowskiego - parking ziemny ogólnodostępny naprzeciwko fabryki WABCO

- na terenie fabryki WABCO od 31 października 2010 r. od godz. 6.00 do 1 listopada 2010 r. do godzin wieczornych.

CMENTARZ ŚW. RODZINY - UL.SMĘTNA

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchukołowego ulice :

- Smętną ,

- Narcyzy Żmichowskiej,

- Emilii Plater,

- Partyzantów - na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,

- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA - UL.BUJWIDA

W dniu 23 października 2010 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice :

- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych

- Sopocką

- Liskego

- Czerwonego Krzyża

CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL.BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia - Wrocław S.A. przy ulicy Buforowej 2. Parking płatny funkcjonować będzie w dniach od 31 października do 2 listopada 2010 r.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. ulica Bardzka na odcinku od ulicy Morwowej do ulicy Terenowej przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej i TAXI.

Dla komunikacji indywidualnej dla kierunku z centrum miasta dojazd do parkingów wyznaczono od ulicy Bardzkiej następującymi ulicami: Morwową, Gazową, Mościckiego, Wiaduktową, Konduktorską do ulicy Buforowej. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w tym dniu jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej.

CMENTARZE PRZY ULICACH :

- JERZMANOWSKIEJ,

- TRZMIELOWICKIEJ,

- ZABRODZKIEJ,

- GORLICKIEJ,

- DZIAŁKOWEJ,

- KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY UL.ZŁOCIENIOWEJ

W dniach od 30 października do 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.