1 listopada | Łódź

Utrudnienia i informacje o zmienionej organizacji ruchu wokół cmentarzy w Łodzi 1 listopada 2010 roku

Cmentarz "Radogoszcz" przy ul.Zgierskiej

Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul. Sowińskiego od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej oraz na ul. Świetlanej od ul.Sowińskiego do ul.Sasanek. Parkowanie pojazdów na ulicach: Sowińskiego, Sasanek, Świetlanej, Dereniowej, Kruszynowej, Św. Teresy oraz pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się, jak również na terenie po zachodniej stronie ul. Zgierskiej w rejonie ul.Liściastej vis a vis cmentarza.

Cmentarz przy ul.Szczecińskiej

Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul. Hodowlanej od ul. Szczecińskiej do końca długości cmentarza oraz na ul.Żyznej od ul.Hodowlanej do ul.Konopnej. Z uwagi na funkcjonowanie pętli autobusowej przy ul. Szczecińskiej po północnej stronie cmentarza i konieczności dopuszczenia na tej ulicy ruchu autobusów w obu kierunkach nie zostanie formalnie wprowadzony jeden kierunek ruchu znakami informacyjnymi D-3 -"droga jednokierunkowa". Niemniej jednak, aby ruch pojazdów indywidualnych odbywał się praktycznie tylko w jednym kierunku z południa na północ, od strony północnej przy ul. Sianokosy obowiązywać będzie zakaz wjazdu w ul. Szczecińską, zaś stosowne znaki zakazu i nakazu wprowadzone będą na wszystkich skrzyżowaniach. Ponadto na ważniejszych wyjazdach z terenów przyległych na ul. Szczecińskiej ustawione zostaną dodatkowo znaki nakazujące jazdę w kierunku północnym. Parkowanie pojazdów na ulicach: Św.Teresy, Hodowlanej, Selerowej, Skibowej, wydzielonych dodatkowo placach parkingowych i pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Cmentarz przy ul.Rzgowskiej

Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na starym odcinku ul. Rzgowskiej od ul. Chóralnej, na ul.Komorniki od ul.Rzgowskiej do ul.Kominowej oraz na ul.Chóralnej od starej Rzgowskiej do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego. Na skrzyżowaniu: Chóralna - Rzgowska zamknięty będzie przejazd przez torowisko ul.Rzgowskiej, co będzie skutkować brakiem możliwości skręcania w lewo w ul.Chóralną i zawracania z kierunku południowego ul.Rzgowskiej, a także nakazem jazdy w prawo z ul.Chóralnej w ul.Rzgowską. Parkowanie pojazdów na ulicach : Chóralnej, ulicy bez nazwy / pomiędzy ul. Chóralną i starą Rzgowską/, Komorniki oraz na starym odcinku ul.Rzgowskiej, jak również na wszystkich pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Cmentarz "Kurczaki" przy ul.Kurczaki

Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul.Kurczaki na odcinku od ul.Rzgowskiej do ul. Ogniskowej oraz ul.Powszechna na odcinku Sternfelda - Szumna z wyjątkiem autobusów MPK w kierunku od ul.Sternfelda do ul.Szumnej. Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul.Łokietka od ul.Szumnej do ul.Sternfelda. Parkowanie pojazdów na ulicach: Powszechnej, Strzeleckiej, częściowo Szumnej oraz na pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Cmentarz "Doły" przy ul.Smutnej

Zamknięta dla ruchu będzie ul.Telefoniczna na odcinku od ul.Strykowskiej do ul.Tamka oraz ul.Smutna od ul.Strykowskiej do ul.Doły. Wprowadzone zostanie wygrodzenie zaporami jezdni ul.Strykowskiej na przedłużeniu pasa dzielącego jezdnie ul.Strykowskiej na skrzyżowaniu z ul.Telefoniczną, uniemożliwiające wykonywanie manewrów zawracania w tym miejscu. Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul.Tamka od ul.Telefonicznej. Parkowanie pojazdów na ulicach: Strykowskiej, Wojska Polskiego, Brzezińskiej, Chryzantem, Doły, Telefonicznej /w kierunku wschodnim od ul.Tamka/, Tamka /po jednej stronie/, Matejki, Lubeckiego oraz pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Cmentarz "Zarzew" przy ul.Lodowej

Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul.Lodowa na odcinku od ul.Przybyszewskiego do ul.Andrzejewskiej z wyjątkiem autobusów MPK i Taxi, Parkowanie pojazdów na ulicach: Przybyszewskiego, Puszkina, Andrzejewskiej, Lodowej /z wyjątkiem zamkniętego odcinka/ oraz na pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się. Na nowo urządzony parking w rejonie cmentarza katolickiego przy ul.Lodowej ( po stronie cmentarza od strony ul.Andrzejewskiej - wyłączony z ruchu odcinek ul.Lodowej)) służby regulacji ruchu wpuszczać będą jedynie pojazdy osób niepełnosprawnych oraz przewożące osoby w podeszłym wieku.

Cmentarz "Stary" przy ul.Ogrodowej

Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul.Ogrodowa na odcinku od ul.Cmentarnej do ul.Karskiego, przy czym od strony ul.Karskiego do początku cmentarza dopuszczony będzie wjazd taksówek osobowych. Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na ul.Cmentarną i Jerzego od ul.Legionów. Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul.Srebrzyńskiej od ul.Kasprzaka do ul.Cmentarnej. Parkowanie pojazdów na ulicach: Srebrzyńskiej, Jerzego, Legionów, Mielczarskiego, Gdańskiej oraz pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Cmentarz "Mania" przy ul.Solec

Jeden kierunek ruchu obowiązywać będzie na ul.Wieczność od ul.Solec do ul.Siewnej, na ul. Biegunowej od ul. Krakowskiej do ul.Srebrzyńskiej, na ul.Solec od ul.Borowej do ul.Mania oraz na ul.Mania od ul. Solec do ul.Jęczmiennej. Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul. Solec na długości cmentarza, możliwy będzie jedynie wjazd taksówek osobowych. Parkowanie pojazdów na ulicach: Wieczność, Solec/z wyjątkiem zamkniętego odcinka/, Jęczmiennej, Jarzynowej, Krakowskiej, Mania oraz pozostałych ulicach rejonu cmentarza nie objętych zakazem zatrzymywania się.

Komunikacja publiczna

1. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniu 30.10

Tramwaje linii 1, 3, 6, 7, 15, 16A oraz autobusy linii 50A, 52, 54A, 57, 64, 69A, 74, 76, 81, 82, 83, 85A, 87, 93 i 96 wzmacniane będą w godzinach od ok. 9:00 do ok. 16:00 dodatkowym taborem, który kursował będzie na linii wg specjalnych rozkładów jazdy, pozostałe linie będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy.

2. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach 31.10 i 1.11

1) Komunikacja tramwajowa w dniach 31.10 i 1.11 - linie 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16A i 41 wzmacniane będą w godzinach od ok. 8:30 do ok. 18:00 dodatkowym taborem, który kursował będzie na linii wg specjalnych rozkładów jazdy, - pozostałe linie 4, 5, 9, 12, 14 i 16 kursować będą wg niedzielnego rozkładu jazdy, bez dodatkowych wzmocnień taborowych. - w dniach 31.10 i 1.11 listopada br. uruchomione zostaną w godzinach od ok. 8.30 do godz. ok.18:00 dwie tramwajowe specjalne linie D1 i D2 w relacjach: Koziny - Doły, Koziny - Lodowa o następującym przebiegu tras:

linia D1 CMENTARZ OGRODOWA - CMENTARZ DOŁY: KOZINY - Srebrzyńska, Cmentarna, Legionów, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Strykowska - STRYKOWSKA

linia D2 CMENTARZ OGRODOWA - CMENTARZ ZARZEW: KOZINY - Srebrzyńska, Cmentarna, Legionów, plac Wolności, Pomorska, Kilińskiego, Przybyszewskiego - LODOWA

2) Komunikacja autobusowa w dniach 31.10 i 1.11:

- linie 50A, 51A, 52, 53, 54A, 55A, 57, 60A, 60B, 62, 63, 64, 68, 69A*, 70A, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85A, 87, 89, 93, 96 i 98 wzmacniane będą w godzinach od ok. 8:30 do ok. 18:00 dodatkowym taborem, który kursował będzie na linii wg specjalnych rozkładów jazdy, pozostałe linie kursować będą wg niedzielnego rozkładu jazdy.

UWAGA: - dodatkowe kursy linii 98 będą kursowały w skróconej relacji Janów - Maratońska - linia 69A* - dodatkowe autobusy kursować będą na skróconej w tym dniu trasie Rokicińska-Kusocińskiego bez wjazdu w Nowe Sady, - linia 70 - w dniu 1 listopada br. zawieszone zostaje kursowanie do CT "PTAK", - dodatkowe kursy linii 54A realizowane będą w relacji Wydawnicza - Nowosolna, - zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 55A na trasie Janów - Obywatelska

źródło: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Więcej o: