Bliżej obwodnicy Rzeszowa

Koperty z ofertami na budowę 7-kilometrowego odcinka obwodnicy Rzeszowa otwarte. Teraz trzeba wybrać najlepszą, poddać przetarg kontroli i rozpocząć budowę

Obwodnica Rzeszowa to odcinek autostrady A4. Do złożenia ofert GDDKiA zaprosiła 10 firm reprezentujących m.in. Polskę, Czechy, Portugalię i Hiszpanię. Oferty złożyły wszystkie zaproszone firmy i konsorcja. Najtańsza wynosi 391,9 mln zł i została złożona przez konsorcjum pod kierunkiem Przedsiębiorstwa Robót Mostowych " Mosty-Łódź" SA, zaś najdroższa 684,1 mln zł. Kosztorys GDDKiA sięgał 420 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy. Inwestycja będzie finansowania z pieniędzy pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych.

Kolejnym krokiem będzie ocena złożonych wniosków oraz wybranie przez GDDKiA najkorzystniejszej oferty. Następnie postępowanie przetargowe zostanie poddane kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po sprawdzeniu i stwierdzeniu braku nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Inwestycja obejmie budowę autostrady oraz wszystkich niezbędnych obiektów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem drogi. Autostrada na tym odcinku będzie mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i pasami awaryjnymi. Powstaną też dwa bezkolizyjne węzły autostradowe ("Rzeszów Centralny" i "Rzeszów Wschód") a także dwupoziomowe skrzyżowania z drogami lokalnymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt. Wykonawca będzie odpowiedzialny również za budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, ogrodzenia dla zwierząt) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Marcin Sobolewski

Ferrari zaprasza do Parku - ZOBACZ TUTAJ

Samochody: BMW M5 - ogłoszenia

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.