Dobre wieści z budowy S12 - drogi, która przejmie tranzyt do Kijowa

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi S12 Dorohucza - Chełm trafił do Wojewody Lubelskiego. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

W planowanej lokalizacji węzła Siedliszcze trasa DK12 ma swój początek. Trasa, która ma ponad 22 kilometry długości, będzie przebiegać nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, głównie po północnej stronie istniejącej drogi. W miejscowości Tytusin ekspresówka przetnie DK12 i ominie Stołpie od południowej strony, gdzie planowana jest budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Następnie połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane m.in. most, 14 wiaduktów oraz pięć przejść dla dużych i średnich zwierząt. Ponadto powstanie węzeł drogowy Siedliszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839, prowadzącą w kierunku Rejowca Fabrycznego.

Znaczenie drogi ekspresowej S12

Droga ekspresowa S12 jest ważnym elementem sieci krajowej. Będzie to jedna z kluczowych tras, uzupełniających istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce. W przyszłości połączy autostradę A1 w województwie łódzkim z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku, przechodząc przez województwa mazowieckie i lubelskie. To umożliwi najkrótsze połączenie centralnej i zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem oraz przejęcie międzynarodowego ruchu tranzytowego w kierunku Kijowa.

Po wydaniu decyzji ZRID przez Wojewodę Lubelskiego, możliwe będzie rozpoczęcie budowy drogi. Decyzja ta określi granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przeznaczone na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego.

Dla wykonawcy uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

Zobacz wideo

Jak będzie budowana S12?

Budowę 75-kilometrowego fragmentu trasy S12 podzielono na cztery odcinki. Obecnie trwa budowa obwodnicy Chełma, a dla odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest aktualnie w toku.

Po przeprowadzeniu badań geologicznych, zdecydowano o wyłączeniu z planów fragmentu o długości około 5,7 km między odcinkami Piaski - Dorohucza oraz Dorohucza - Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono obecność odpadów przemysłowych, co skłoniło do zmiany przebiegu trasy. Opracowywany jest nowy wariant trasy, który będzie najkrótszą drogą do połączenia tego fragmentu trasy z sąsiednimi odcinkami. Trwa również opracowywanie dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.