Volkswagen w niełasce UOKiK. Wraz z Solarisem zapłaci miliony złotych kary

Volkswagen Poznań i Solaris Bus & Coach - to dwa z przedsiębiorstw, które zostały ukarane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za tworzenie zatorów płatniczych. Spółki zapłacą łącznie ok. 8 mln złotych kary. Na celowniku UOKiK znalazło się także 30 innych przedsiębiorstw.

Prezes UOKiK nałożył kary na kolejne spółki generujące zatory płatnicze. Mowa o Volkswagen Poznań, producencie samochodów dostawczych oraz Solaris Bus & Coach. To kolejni przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, którzy będą musieli zapłacić wielomilionowe grzywny.

Zobacz wideo

Kary dla Volkswagena i Solarisa. UOKiK bezwzględna w kwestii zatorów płatniczych

O zatorach płatniczych mówi się wtedy, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to takie nagromadzenie zadłużeń, które przechodzi na kolejne powiązane z nim podmioty. Wywołuje to w gospodarce efekt domina czy też kuli śnieżnej. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub wykonane usługi, w konsekwencji nie mają środków na dalszą spłatę własnych zobowiązań wobec kontrahentów, wywołując te same problemy u kolejnych podmiotów. Rzecz jasna ma to niezwykle negatywny wpływ na całe otoczenie biznesowe. Nie dziwi więc fakt, że UOKiK tak ostro traktuje zalegających z płatnościami przedsiębiorców.

Kara nałożona na Volkswagena wyniosła ponad 4,7 mln zł. Urząd stwierdził, że tylko w ciągu trzech miesięcy badanych w trakcie postępowania przedsiębiorca opóźniał się ze spłatą faktur na rzecz prawie 1700 kontrahentów. W przypadku Solarisa wysokość kary sięgnęła kwoty ponad 3 mln zł. W okresie od lipca do września 2020 roku spółka zapłaciła po terminie ponad 32 tys. faktur swoim niemal 1700 kontrahentom.

Jak stwierdza prezes UOKiK Tomasz Chróstny, zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. "To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna" - podkreśla Chróstny.

UOKiK na tropie. 30 postępowań wobec spółek mogących tworzyć zatory płatnicze

W całym 2023 r. Prezes Urzędu wydał 52 decyzje dotyczące przedsiębiorców, którzy nie płacą na czas swoim kontrahentom i nałożył na nich ponad 40 mln zł kar finansowych. Warto podkreślić, że postępowania administracyjne zostały wszczęte także wobec kolejnych 30 spółek, które zalegają z płatnościami. Nie brakuje wśród nich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, która zdaniem UOKiK, znajduje się wśród tych o największym ryzyku zatorów płatniczych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.