"Kierowcy zyskają jedna z ciekawszych tras widokowych". Arcytrudny odcinek Via Carpatii zbudują Turcy

Tylko sześć firm zgłosiło chęć wykonania najtrudniejszego technicznie odcinka S19. Mowa o fragmencie Lutcza - Domaradz w województwie podkarpackim, gdzie powstanie kilometrowy tunel i lądowiska dla helikopterów. GDDKiA postawiło na tureckiego wykonawcę.

Podkarpacki fragment szlaku Via Carpatia będzie przechodził przez różnorodny teren o skomplikowanej budowie geologicznej (flisz karpacki). Jak podkreśla Gneralana Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad budowa tego odcinka stanowi spore wyzwanie dla inżynierów.

Inwestycję należy traktować jako trudną i wymagającą, ale ostatecznie przyniesie kierowcom jedną z najbardziej malowniczych tras widokowych w województwie podkarpackim – twierdzi GDDKiA.

Jak będzie wyglądać odcinek S19 Lutcza – Domaradz?

Projekt obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości około 6,4 km, składającego się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pasa awaryjnego. Powstanie tu m.in. węzeł drogowy Domaradz, który będzie miejscem skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Dodatkowo, zostanie zbudowany tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Projekt ten wynika z podziału budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem na dwa etapy: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Po ukończeniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie miała połączenia z DK19 w Lutczy.

W ramach projektu największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości blisko kilometra. Trasa główna będzie również obejmować estakadę, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych oraz przejście górne dla średnich zwierząt. Dodatkowo

Zobacz wideo

w Domaradzu powstanie Obwód Drogowy, w tym Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele zbudowane w ramach drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W celu ułatwienia akcji ratunkowych zostaną także wybudowane dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

Teren, przez który przebiegać będzie odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz, charakteryzuje się złożoną budową geologiczną, typową dla Karpat Zewnętrznych, zwanych także Karpatami fliszowymi. Składa się on głównie ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, określanych jako flisz karpacki. Obszar ten cechuje się także urozmaiconym krajobrazem, który obejmuje zarówno wzniesienia, jak i doliny. W okolicach tunelu dominują obszary leśne.

Takie ukształtowanie terenu powoduje występowanie obszarów podatnych na osuwiska. Dlatego przeprowadzono szczegółowe badania geofizyczne, wiercenia oraz sondowania, a także monitorowano potencjalnie zagrożone obszary, zarówno te powierzchniowe, jak i głębokie.

Kiedy pojedziemy S19 Lutcza – Domaradz?

Projekt przewiduje ukończenie prac projektowych i budowlanych w ciągu 53 miesięcy od podpisania umowy. Całość finansowana będzie z budżetu państwa, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.