Będą nowe oznaczenia na drogach. Mają ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków

Według policyjnych statystyk w roku 2022 nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 530 wypadków drogowych, w których zginęły aż 52 osoby, a 648 zostało rannych. Drogowcy chcą temu zaradzić - rozwiązaniem ma być nowe oznakowanie poziome na drogach.

Rewolucja ma dotyczyć oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg krajowych. Pojawią się tam informacje o numerze drogi, do której prowadzi dany pas ruchu, a także miejscowości kierunkowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nowe rozwiązanie najszybciej pojawi się na dużych i skomplikowanych obwodnicach aglomeracji miejskich. Wcześniej jednak drogowcy przeprowadzą krótką ankietę wśród kierowców.

Drogowcy zaproponowali nowe rozporządzenie

GDDKiA przedstawiło Ministerstwu Infrastruktury projekt zmian do rozporządzenia dotyczącego znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Mimo licznych nowelizacji tego dokumentu, który obowiązuje już prawie dwie dekady, wiele rozwiązań nie jest dostosowana do aktualnej sytuacji drogowej. Jednym z proponowanych w nowym dokumencie rozwiązań jest umożliwienie umieszczania numerów dróg na pasach ruchu. Zgodnie z zaproponowanym pomysłem, miałyby się one pojawić w miejscach, gdzie skomplikowany układ drogowy może sprawiać kierowcom trudności w wyborze właściwego kierunku jazdy, na przykład na wielopasowych autostradach czy drogach ekspresowych.

Zobacz wideo

W celu zwiększenia czytelności węzłów drogowych GDDKiA przeprowadziła eksperyment polegający na oznaczeniu poziomym numerów dróg, do których prowadzi dany pas ruchu, a także miejscowości kierunkowych na wybranych odcinkach dróg krajowych (szczególnie na obwodnicach dużych aglomeracji miejskich). W ramach programu pilotażowego zidentyfikowano także najbardziej skomplikowane węzły, gdzie zalecane jest dodatkowe oznakowanie miejscowości kierunkowych przy użyciu napisów w formie oznakowania poziomego, dostosowanego pod kątem wielkości do konkretnej sytuacji na drodze.

Na przykładzie niektórych miejscowości kierunkowych pomniejszono do 75 proc. wielkość napisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Każdorazowo napisy te będą dostosowane do:

  • wielkości liter w zależności od ich liczby w nazwie miejscowości kierunkowej;
  • lokalizacji na pasie ruchu w zależności od liczby napisów na jezdni.

Na stronie GDDKiA zamieszczono też ankietę dla kierowców. Jej wyniki mają pokazać, czy zaproponowane przez drogowców oznakowanie jest czytelne dla użytkowników dróg. TUTAJ znajdziecie link.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.