Od dziś ważna zmiana dla kierowców - chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu

Koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących do Białorusi i do Rosji. Od północy 1 czerwca 2023 r., przekraczając granice z tymi krajami, zmotoryzowani muszą wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne.

Od dnia 1 czerwca 2023 r. kierujący pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Polski, wjeżdżając lub przebywając na terytorium Rosji lub Białorusi, w celu spełnienia istniejącego w tych państwach obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązani są do wykupienia odpowiednio rosyjskich lub białoruskich polis ubezpieczenia granicznego. Analogiczny obowiązek spoczywa na kierujących pojazdami z rejestracjami białoruskimi i rosyjskimi, wjeżdżającymi do Polski. To największa zmiana w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty.

Zobacz wideo

Ubezpieczenie graniczne

Dokładnie 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego polskie Międzynarodowe Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielone Karty) straciły ważność na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Są nieważne nawet jeśli oznaczenia literowe tych państw, tj. RUS i BY, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu, nie są przekreślone.

Ubezpieczenie graniczne to polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ważna na terytorium państwa wjazdowego, zawierana na krótki czas - zazwyczaj 30 dni. Zawarcie stosownego ubezpieczenia jest możliwe na przejściach granicznych. Kontrola polis jest prowadzona zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe z Białorusi i Rosji. Na terytorium tych państw również należy spodziewać się wzmożonych kontroli.

Okres wypowiedzenia trwał 12 miesięcy

Zmiana jest konsekwencją wypowiedzenia przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dwustronnych umów z Białorusią i Rosją o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart. Biuro rozwiązało je rok temu, z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na taki sam krok zdecydowały się wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.