Koniec ciasnoty na autostradzie A1. GDDKiA poszerzy 35-kilometrowy odcinek. Gdzie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o planach poszerzenia Autostrady A1 na odcinku pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Co więcej, wyłoniła już wykonawcę, który przygotuje dokumentację dla inwestycji.

GDDKiA jeszcze na początku stycznia ogłosiła drugi przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Pierwszy przetarg z jesieni ubiegłego roku został unieważniony. Po wprowadzeniu zmian w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), w drugim przetargu oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców. Zwycięską ofertę o wartości 2.976,6 mln zł wysunęła firma Vosessing Polska. Teraz pozostałe firmy, które wzięły udział w przetargu, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku i wniesieniu przez wybraną firmę gwarancji należytego wykonania umowy, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę.

Zobacz wideo

Jakie zadanie stoi przed wykonawcą?

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie jej otworzy drogę do realizacji inwestycji. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.  

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek - Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-31. 

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.