Policjanci wrażliwi na znaki B-43 i B-44. W ich obrębie obowiązuje ważna strefa

Kierowcy pojazdów mechanicznych muszą oswajać się ze znakami B-43 oraz B-44. Dotyczą one coraz częściej pojawiających się w miastach stref "Tempo 30", czyli obszarów, w których ograniczenie prędkości wynosi do 30 km/h.

W niektórych miastach w Polsce można zaobserwować trend porządkowania prędkości, z jakimi kierowcy poruszają się po ulicach. Podstawowa prędkość w przestrzeni miejskiej to wciąż 50 km/h, ale zaczyna przybywać obszarów, gdzie obowiązuje prędkość obniżona do 30 km/h. W ten sposób w miastach uspokajany jest ruch drogowy, który lokalnie staje się bardziej przyjazny i bezpieczny dla mieszkańców.

Strefy ograniczonej prędkości dotyczą przede wszystkim miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, w celu zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Ograniczona prędkość w strefach "Tempo 30" znacznie skraca drogę hamowania.

W istniejących już strefach "Tempo 30" policjanci sukcesywnie prowadzą nie tylko działania kontrolne, które mogą kończyć się mandatem karnym, ale i uwrażliwiają zatrzymanych kierowców na coraz więcej pojawiających się znaków B-43 (strefa ograniczonej prędkości) i znaków B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości).

Wprowadzenie znaku B-43 (strefa ograniczonej prędkości) zakazuje kierowcy przekraczania prędkości widniejącej na znaku, na wszystkich drogach, które znajdują się w rejonie oznaczonego obszaru. Należy pamiętać, iż strefa ograniczonej prędkości to nie tylko informacja o ograniczeniu prędkości, ale także o tym, że na tym obszarze nie muszą pojawiać się znaki ostrzegawcze, które informują m.in. o progach zwalniających. Strefę odwołuje dopiero znak B-44 (koniec strefy ograniczanej prędkości).

Przypominamy wysokość grzywien za przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Taryfikator dotyczy również strefy "Tempo 30":

  • do 10 km/h – 50 zł mandatu i 1 punkt karny,
  • 11–15 km/h – 100 zł mandatu i 2 punkty karne,
  • 16–20 km/h – 200 zł mandatu i 3 punkty karne,
  • 21–25 km/h – 300 zł mandatu i 5 punktów karnych,
  • 26–30 km/h – 400 zł mandatu i 7 punktów karnych,
  • 31–40 km/h – 800 zł mandatu (recydywa 1600 zł) i 9 punktów karnych,
  • 41–50 km/h – 1000 zł mandatu (recydywa 2000 zł) i 11 punktów karnych,
  • 51–60 km/h – 1500 zł mandatu (recydywa 3000 zł) i 13 punktów karnych,
  • 61–70 km/h – 2000 zł mandatu (recydywa 4000 zł) i 14 punktów karnych,
  • 71 km/h i więcej – 2500 zł mandatu (recydywa 5000 zł) i 15 punktów karnych.

Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Tak należy odczytywać sygnały wydawane przez policjanta
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.