68 km ringu warszawskiego dostępne dla kierowców. Brakuje jeszcze niespełna 14 km

Kierowcy mogą już korzystać z ciągu głównego trasy S17 Warszawa Wschód - Lubelska. Trasa ta wchodzi wraz z odcinkami dróg ekspresowych S2 i S8 w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Do jego ukończenia brakuje jeszcze niespełna 14 km Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Budowa Warszawskiego Węzła Drogowego rozpoczęła się w 2008 rok. Dziś trasa ta liczy 68 km, która wraz z prowadzącymi do niej wszystkimi odcinkami dróg ekspresowych, usprawnia ruch tranzytowy i lokalny pomiędzy dzielnicami stolicy. Ring warszawski w północnej części przebiega w ciągu S8, a od strony południowej w ciągu S2. Od strony południowo-wschodniej węzeł Lubelska spina autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. W dniu 22 grudnia po stronie wschodniej oddana do użytku została trasa główna S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód, licząca 2,5 km.

Brakuje Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Wschodnią część Warszawskiego Węzła Drogowego stanowi ok. 16 km trasy S17 Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód - Lubelska. Poza gotowym odcinkiem o długości 2,5 km trasy głównej od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód, do zbudowania jest niecałe 14 km na odcinku Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód. Odcinek ten będzie dwujezdniową drogą ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Wjazd na nią z dróg lokalnych będzie się odbywał bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe.

Warszawski Węzeł Drogowy - mapaWarszawski Węzeł Drogowy - mapa Fot. GDDKiA

Postępowanie w sądzie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica - Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. WSA w Warszawie (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki - Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica - Ząbki) uchylił decyzję GDOŚ. Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroków WSA w sprawie obu odcinków WOW wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych na wyrok WSA zostanie wskazany przez NSA w I kwartale 2023 r.

Podjęcie dalszych działań związanych z realizacją WOW będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed sądami administracyjnymi.

Więcej wiadomości na temat dróg w Polsce znajdziesz na Gazeta.pl

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.