Znamy szczegóły obwodnicy Szwecji. Droga ma już niezbędne pozwolenia

Drogowcy zdradzili, jak będzie przebiegać obwodnica Szwecji. Plan inwestycji uzyskał pozytywną decyzję środowiskową. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie drogi zostanie ogłoszony jeszcze w 2023 roku.

Tym razem nie chodzi o kraj naszych północnych sąsiadów, a o miasto w województwie zachodniopomorskim w powiecie wałeckim. Aktualnie droga krajowa przebiega przez miasto, ale jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad docelowo DK22 będzie zgodnie z wariantem C2 omijać miejscowość od południa.  

Także wariant D przewidywał przebieg obwodnicy po południowej stronie, ale po analizie ekonomicznej zdecydowano się na wybór opcji C (wariant A omijał miasto od strony północnej). 

Obwodnica SzwecjiObwodnica Szwecji GDDKiA

Długość obwodnicy ma wynosić 4,2 km i dołączy do obwodnic Wałcza i Rusinowa także zaprojektowanych w ciągu drogi krajowej nr 22, dla których w 2022 r. uzyskano już już decyzje środowiskową.  

W najbliższym czasie zostaną wykonane badania podłoża i dokumentacja obejmująca elementy Koncepcji programowej. Do tej pory wykonano już inwentaryzację przyrodniczą. Jak informują przedstawiciele GDDKiA, faza przygotowawcza inwestycji powinna zakończyć się w 2023 roku. Po jej ukończeniu (także w 2023 roku) zostanie ogłoszony przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. 

Obwodnice zaplanowane w woj. zachodniopomorskimObwodnice zaplanowane w woj. zachodniopomorskim MI/Grzeszczuk Mateusz

Obwodnica Szwecji będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W jej ciągu znajdzie się most Pilawą, który będzie też spełniał funkcje przejścia dla zwierząt. Nad obwodnicą zostaną zbudowane też dwa wiadukty dla dróg lokalnych. Od strony Wałcza obwodnica będzie połączona skrzyżowaniem z obecną DK22, natomiast od strony Jastrowia powstanie rondo. 

Inwestycja powstaje w ramach Programu budowy 100 obwodnic - z Zachodniopomorskiem powstanie dziewięć obwodnic sfinansowanych z tej transzy. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.