Zrównoważony rozwój jest priorytetem flot mimo wyzwań i trudności gospodarczych

Aby uczynić swoją działalność bardziej przyjazną dla środowiska, większość polskich flot aut ciężarowych modernizuje swój tabor. Najczęściej stosowanymi środkami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest zmiana opon na modele o podwyższonej efektywności paliwowej.

Dla aż 93 proc. polskich operatorów flotowych zrównoważony rozwój jest ważnym czynnikiem, wpływającym na funkcjonowanie firmy. Co drugie polskie przedsiębiorstwo transportowe wskazuje, że pomaga on obniżyć ich koszty operacyjne, a dla 29 proc. jest to czynnik kształtujący wartości korporacyjne.

W badaniu Goodyear Sustainable Reality Survey wzięło udział ponad 1400 operatorów flot z 31 krajów europejskich, w tym ponad 320 przedstawicieli firm transportowych z Polski. W ankiecie zapytano o ich wysiłki, cele i strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pełny raport prezentujący wyniki badania można przeczytać tutaj.

Przeważająca większość badanych podkreślała znaczenie zrównoważonego rozwoju dla firm, przy czym większe floty (liczące sto lub więcej pojazdów) częściej wdrażają strategie i środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2 i ilości odpadów. W badaniu odnotowano wzrost liczby europejskich flot o 28 proc. w stosunku do ubiegłego roku, które stwierdziły, że działania z obszaru sustainability są nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również stanowią czynnik zwiększający ich rentowność.

W Polsce aż połowa ankietowanych przedsiębiorstw transportowych twierdzi, że zrównoważony rozwój pomaga im obniżyć koszty operacyjne, a 29 proc. zauważa, że jest to czynnik kształtujący ich wartości korporacyjne i wyraz troski o zmiany klimatyczne.

Wyniki badania potwierdzają, że branża jest na właściwej drodze do zrównoważonej przyszłości. Większość flot zwiększa swoje wysiłki w tym obszarze, szczególnie te o największym wpływie na środowisko. Od czasu zeszłorocznego badania krajobraz ekonomiczny uległ znacznej zmianie, więc wysiłki flot w tym okresie świadczą o nich jeszcze lepiej, zwłaszcza że obecny temat rozmów branży zmienia się z kwestii czysto środowiskowych na wyzwania związane z sytuacją gospodarczą i utrzymywaniem rentowności

- skomentował Maciej Szymański, dyrektor marketingu Goodyear ds. opon użytkowych w Europie.

Opony nadal odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Wśród europejskich flot, które wzięły udział w badaniu, 54 proc. stwierdziło, że stosuje paliwooszczędne opony, aby poprawić ekologiczność operacji flotowych. Drugim często stosowanym rozwiązaniem jest wprowadzanie do eksploatacji bardziej wydajnych pojazdów. Polskie floty wpisują się w ten trend, a stosowane rozwiązania różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Dla przykładu największe polskie floty, czyli liczące ponad 500 pojazdów, najchętniej stosują opony bieżnikowane (88 proc.) oraz wykorzystują pojazdy z alternatywnymi układami napędowymi, tj. elektrycznym, hybrydowym, LNG (75 proc.), podczas gdy średnie firmy, liczące od 51 do 100 pojazdów, chętniej sięgają po rozwiązania telematyczne do monitorowania i zmniejszania zużycia paliwa.

Koszty paliwa to obecnie jedna z największych bolączek firm transportowych w całej Europie, co też wyjaśnia determinację managerów flot w poszukiwaniu rozwiązań, które pomogą im w obniżeniu oporów toczenia. Od tego zależy nie tylko zużycie paliwa, ale też emisja CO2 i ogólna wydajność pojazdu.

Do niedawna operatorzy flot byli zmuszeni wybierać między trwałością, przyczepnością, oszczędnością paliwa a przebiegiem, ale najnowsze technologie Goodyeara pozwalają na rezygnację z tego typu kompromisów. Na przykład wyposażenie floty w opony Goodyear z serii FUELMAX ENDURANCE może przynieść zmniejszenie emisji CO2 o 2 proc., co w przypadku floty składającej się ze 100 pojazdów co oznacza oszczędność nawet o 40 000 litrów paliwa rocznie.

„W związku z wysokimi cenami paliw nie jest zaskoczeniem, że floty zwracają coraz większą uwagę na parametry opon i inne różnice materiałowe, które mogą pomóc w zwiększeniu ich wydajności. Zmiana opon we flocie na bardziej efektywne paliwowo może przełożyć się na znaczące oszczędności. Przykładowo linia opon Goodyear FUELMAX ENDURANCE zapewnia wysoką efektywność paliwową przy zwiększonych przebiegach i lepszej trakcji. To doskonały wybór szczególnie dla flot regionalnych, które koncentrują się na oszczędzaniu paliwa, ale równocześnie wymagają wszechstronności i wytrzymałości" dodał Maciej Szymański.

Badanie Goodyear Sustainable Reality SurveyBadanie Goodyear Sustainable Reality Survey fot. Goodyear

Bariery kosztowe i złożoność wciąż istotnymi czynnikami dla wielu operatorów

Mimo że ogólny obraz jest pozytywny, pozostaje kilka kluczowych barier stojących na drodze do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. W szczególności w przypadku mniejszych flot badanie wykazało, że zwroty z inwestycji nie uzasadniają poniesionych kosztów, przy czym 59 proc. europejskich flot określiło koszt jako najważniejszą barierę zastosowania niektórych rozwiązań, dla porównania w Polsce to przeszkoda dla 52 proc. badanych.

Nie dziwi więc fakt, że jako najbardziej wpływową zachętę do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju 74 proc. europejskich flot wymienia zachęty finansowe – w Polsce na ten czynnik wskazało 76 proc. ankietowanych (71 proc. w 2021 roku), co potwierdza, że floty mocno odczuwają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej. Badanie pokazało też, że dużo rozwiązań ułatwiających mierzenie i ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko pozostaje poza zasięgiem wielu małych i średnich flot ze względu na złożoność związaną z instalacją odpowiednich narzędzi.

Odpowiedzią na wyzwania przedstawione w badaniu jest Goodyear Total Mobility, zintegrowana oferta zarządzania flotą, która łączy w sobie opony do pojazdów ciężarowych oraz rozwiązania i usługi wspierające ten sam cel: ograniczenie przestojów i poprawę wydajności, co pomaga obniżyć koszty paliwa i osiągnąć unijne cele związane z emisją CO2.

Coraz lepsza znajomość przepisów regionalnych

Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w poszczególnych krajach poprawiła się od czasu ubiegłorocznego badania. 89 proc. europejskich flot stwierdziło, że zna przepisy prawne, które mają zastosowanie do ich lokalnego rynku transportowego, co oznacza, że floty są w znacznie silniejszej pozycji strategicznej, aby podejmować decyzje na podstawie obowiązujące normy prawne.

Polskie przedsiębiorstwa również cechują się wysoką świadomością w tym zakresie — blisko 85 proc. flot jest przynajmniej w niewielkim stopniu zaznajomionych z nadchodzącym ustawodawstwem środowiskowym. Tak wysokie wyniki sugerują, że floty aktywnie współgrają z rządami poszczególnych krajów na rzecz wzmocnienia zrównoważonego rozwoju.

Jakość naszego życia zależy od wydajnego i dostępnego systemu transportu. Jednocześnie transport jest uznawany za główne źródło negatywnych wpływów na środowisko w Unii Europejskiej i przyczyniających się do zmian klimatycznych. Wyniki badania wskazują, że branża transportowa jest świadoma, przygotowana i zdeterminowana do podejmowania kolejnych kroków w celu poprawy swojej wydajności i zminimalizowania wpływu środowisko.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.