Straż miejska i kierowcy. Jakie mandaty mogą wystawiać strażnicy?

Straż miejska może karać kierowców. Tyle że jej uprawnienia są dużo węższe niż w przypadku policji. Za co tak naprawdę strażnik może wystawić grzywę i kiedy ma możliwość zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej? Sprawdźmy co mówią przepisy.

Mówiąc o mandatach kierowcy mają na myśli przede wszystkim policję. A przecież to nie jedyna służba, która ma prawo ukarać grzywną. I przestrzegamy o tym również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Dokładnie takie same uprawnienia ma również straż miejska czy gminna. Tyle że w tym przypadku funkcjonariusz może wystawić karę za mniejszą ilość wykroczeń.

Zobacz wideo Dwa łabędzie blokowały jezdnię. Interweniowała straż miejska

Za jakie wykroczenia straż miejska może wystawić mandat?

Strażnicy miejscy mogą wystawić kierowcy mandat przede wszystkim za wykroczenia związane z naruszeniem przepisów o:

  • zakazu ruchu, zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  • ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  • ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,
  • ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu,
  • nacisku osi.
Powyższe warunki jasno określa art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Tak ukształtowana lista oznacza, że strażnik miejski wlepi kierowcy mandat nie tylko za wjazd pod zakaz czy parkowanie na zakazie lub nieprawidłowe parkowanie. Może również ukarać za jazdę bez świateł, tamowanie lub utrudnianie ruchu, niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych, jazdę bez wymaganych dokumentów, prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się po drodze lub jazdę bez uprawnień, a nawet naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.

Co w czasie kontroli drogowej może sprawdzić strażnik miejski?

Strażnik miejski w czasie kontroli drogowej ma przede wszystkim możliwość zatrzymania pojazdu, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub jadącego wierzchem. Poza tym może sprawdzić dokumenty zarówno pojazdu, jak i kierującego, wylegitymować uczestnika ruchu czy sprawdzić nacisk osi pojazdu znajdującego się na drodze.

Przepisy dają również straży miejskiej prawo żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Kiedy straż miejska może zatrzymać pojazd do kontroli?

Strażnik miejski może zatrzymać do kontroli drogowej pojazd w każdym z przypadków, opisanych powyżej (a w tym w art. 129b ustawy PoRD). Mowa o wykroczeniach skutkujących wystawieniem mandatu przez funkcjonariuszy. Poza tym strażnik miejski ma możliwość zatrzymania do kontroli nie tylko kierujących pojazdami, ale i innych uczestników ruchu drogowego, którzy naruszają powyższe przepisy. Mowa tu o rowerzystach, kierujących hulajnogami czy pieszych.

Strażnik miejski musi mieć upoważnienie do wykonywania kontroli

Straż miejska z mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym otrzymuje możliwość prowadzenia kontroli drogowej. Tyle że aby mógł to zrobić konkretny funkcjonariusz, najpierw musi mieć upoważnienie. O nim właśnie mówi art. 129e ust. 1 ustawy PoRD. To jest wydawane na wniosek straży miejskiej przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. Bez niego funkcjonariusz pomimo wystąpienia przesłanek ustawowych pojazdu zatrzymać nie może.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.