Czy straż pożarna może zatrzymać do kontroli drogowej? Lista służb

Wóz strażacki i facet ubrany w czarny strój z odblaskowymi elementami. Czy od takiego opisu może się zacząć historia kontroli drogowej? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć tylko w jednym miejscu. I miejscem tym jest ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Straż pożarna kojarzy się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Czy jej funkcjo

nariusze mogą jednak prowadzić kontrole drogowe? I odpowiedź brzmi: nie. Mają pewne uprawnienia w stosunku do uczestników ruchu drogowego, ale te nie pozwalają na zatrzymywanie samochodów i legitymowanie kierowców. O tym opowiadaliśmy też jakiś czas temu w serwisie Gazeta.pl.

Zobacz wideo Falująca droga dla rowerów przy trasie S7

Czy straż pożarna może kontrolować auta na drodze?

Strażacy na drodze mają przede wszystkim dwa typy uprawnień:

  • po pierwsze mogą wydawać wiążące polecenia lub sygnały dotyczące zachowania się uczestników ruchu drogowego. Mogą zatem przede wszystkim tym ruchem kierować.
  • po drugie podejmować decyzję dotyczącą przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi.

Obydwa uprawnienia dotyczą jednak wyłącznie prowadzenia akcji ratowniczej i to nią podyktowane musi być zarówno kierowania ruchem, jak i podejmowanie decyzji dotyczącej usuwania pojazdu z drogi.

Wojsko, Żandarmeria Wojskowa i terytorialsi. Mogą kontrolować auta?

Uprawnienia straży pożarnej są mocno okrojone. Co zatem z wojskowymi, żandarmami wojskowymi i terytorialsami? Zarówno zwykłemu wojskowemu, jak i terytorialsowi kierujący może życzliwie pomachać przejeżdżając koło nich. Nie mają oni żadnej możliwości zatrzymania pojazdu. Wydać polecenie dotyczące zatrzymania ma prawo dopiero żandarm wojskowy, tyle że też na tym kończą się jego uprawnienia. Bo o ile kierowca musi się posłuchać polecenia dotyczącego zatrzymania, o tyle nie musi okazywać mu nawet dokumentów...

Wyjątek? Żandarm wojskowy ma takie same uprawnienia jak policja gdy pojazd należy do wojska lub porusza się na terenie bazy wojskowej.

ITD i Straż Graniczna. Uprawnienia do kontroli drogowej

Często spotykanymi na polskich drogach służbami jest Inspekcja Transportu Drogowego i Straż Graniczna. Jakie jej funkcjonariusze mają uprawnienia?

  • Straż Graniczna ma praktycznie takie same uprawnienia co policja. Co niezwykle ważne, dotyczą one całego terytorium kraju – nie tylko stref granicznych. To raz. Dwa strażnik graniczny w przeciwieństwie do policjanta, w każdym przypadku musi być umundurowany.
  • Inspektorzy ITD mogą samochód zatrzymać, skontrolować jego dokumenty i stan techniczny, a nawet zbadać poziom trzeźwości kierującego. Co więcej, mogą posługiwać się urządzeniami mierzącymi prędkość i rejestratorami, a do tego mają możliwość wystawienia mandatu i punktów karnych. Warunek tak naprawdę jest jeden. Inspektor ITD w każdym przypadku musi być umundurowany.

Co mogą funkcjonariusze straży miejskiej i leśnej?

Zdecydowanie najmniej uprawnień spośród wszystkich służb publicznych ma straż gminna lub miejska i straż leśna. Co mogą jej funkcjonariusze?

  • Straż gminna lub miejska – możliwość zatrzymania pojazdu i ukarania jego kierowcy mandatem ogranicza się do przypadku prowadzących, którzy nie zastosowali się do znaku zakazującego ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania.
  • Straż leśna – do zatrzymania auta może dojść w przypadku naruszenia zakazu ruchu lub postoju w lesie, ewentualnie gdy występuje przypuszczenie, że kierujący może wywozić z lasu drzewo lub jest pod wpływem alkoholu.

W tym punkcie jeszcze jedna uwaga. Aby strażnik miejski lub leśny miał uprawnienia do wykonywania kontroli drogowej, najpierw musi otrzymać stosowne upoważnienie. To jest wydawane przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji na podstawie art. 129e ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.