Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Bezterminowego też, a termin powoli się zbliża

Wymiana prawa jazdy po minięciu daty ważności to obowiązek kierowcy. W przeciwnym razie może on dostać... zakaz prowadzenia pojazdów! Czy posiadacze bezterminowych dokumentów mogą w tym przypadku patrzeć z wyższością? Tak, ale już niedługo.

Porady w zakresie przepisów o ruchu drogowym publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Obecnie kierowca, posiadający polskie prawo jazdy, nie musi wozić przy sobie dokumentu w czasie podróżowania po kraju. Wystarczy mu dowód osobisty. To na jego podstawie policjanci w czasie kontroli drogowej zidentyfikują posiadane przez niego uprawnienia w bazie CEK. Tylko czy to oznacza, że prawo jazdy można głęboko schować w domu? Nie do końca. Bo warto kontrolować datę wpisaną do rubryki 11.

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Jaki jest nowy Renault Megane E-Tech?

Nieważne prawo jazdy? To jak jazda bez uprawnień

Data z rubryki 11 oznacza datę ważności prawa jazdy. W skrócie przed jej minięciem kierujący musi złożyć w referacie komunikacji wniosek o nowy dokument. W przeciwnym razie stworzy sobie poważny problem. Bo nieważne prawo jazdy oznacza de facto brak uprawnień do kierowania pojazdami. To po nowelizacji Kodeksu wykroczeń wiąże się z mandatem wynoszącym minimum 1500 zł i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Kara jest zatem surowa!

Na jakiej podstawie określana jest data ważności prawa jazdy? Urzędnicy do rubryki 11 przepisują datę ważności badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Lekarz orzecznik obecnie wypisuje je maksymalnie na 15 lat. Okres może być jednak zdecydowanie krótszy i czasami wynosić zaledwie rok. Tak się stanie w przypadku, w którym kierujący ma chorobę wzroku czy związaną z ciśnieniem tętniczym.

Czy bezterminowe prawo jazdy też trzeba wymienić? Tak. Już niedługo!

Może się okazać, że kierowca w rubryce 11. prawa jazdy zamiast daty ważności ma wpisaną kreskę. To wskazuje na posiadanie bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami. Takie były wydawane do stycznia 2013 roku. Tyle że już niedługo staną się przeszłością. I także ich posiadacze będą musieli wymienić prawo jazdy. Ustawowy termin został wyznaczony na lata 2028 – 2033. Jeżeli do roku 2033 kierujący nie wymieni takiego dokumentu na terminowy, straci on ważność. Konsekwencje takiego stanu rzeczy opisaliśmy dokładnie dwa akapity wyżej.

W przypadku bezterminowych praw jazdy data ich ważności będzie każdorazowo przedłużana o 15 lat. I to bez konieczności dostarczania zaświadczenia lekarskiego. Kierujący oświadczenie lekarza orzecznika dostarczał i było ono bezterminowe. Ta bezterminowość nie zostanie zatem wykasowana. Skąd zatem pomysł na likwidację prawa jazdy bez daty ważności? Chodzi głównie o aktualność danych, samego druku i zdjęcia. W obecnym stanie prawnym kierujący być może nigdy nie musiałby zmienić dokumentu.

Wymiana prawa jazdy: ile kosztuje? Co jest potrzebne?

Podczas wymiany prawa jazdy konieczne są cztery rzeczy. Konkretnie mowa o:

  • wniosku o wydanie nowego prawa jazdy,
  • aktualnym i kolorowym zdjęciu o wymiarach 35x45 mm,
  • potwierdzeniu wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy,
  • zaświadczeniu lekarskim – ale tylko w przypadku wymiany prawa jazdy z terminem ważności.

Opłata za wydanie prawa jazdy to dokładnie 100,50 zł. Niedługo – po nowelizacji przepisów i likwidacji opłaty ewidencyjnej – kwota może spaść do 100 zł.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.