Recydywa - jak działa w przypadku przekroczenia prędkości? Pytań jest wiele, a przepisy są niejasne

Od 17 września za niektóre wykroczenia grożą już podwójne kary. Okazuje się, że nowe przepisy dotyczące recydywy są niejasne. Wątpliwości budzi m.in. kwestia zbyt szybkiej jazdy i momentu od kiedy liczony będzie okres dwóch lat objęty przepisami o recydywie. O wyjaśnienie poprosiliśmy policję.

Przepisy o recydywie mają być skutecznym batem na piratów drogowych, którzy nagminnie łamią przepisy. Od 17  września część z wykroczeń będzie karana podwójnie, jeśli kierowca popełni je dwukrotnie w ciągu dwóch lat. W konsekwencji może skończyć z mandatem opiewającym nawet na 5 tys. zł. 

Wśród kierowców pojawiło się już sporo pytań co do nowych zasad. Jedno z nich dotyczy tego, co właściwie uznawane jest za recydywę? Czy to popełnienie dokładnie takiego samego wykroczenia, czy np. mogą to być również dwa przewinienia z tej samej grupy? Niejasna jest też kwestia przekraczania prędkości oraz tego czy do recydywy liczy się już przewinienia popełnione przed 17 września. 

Niestety, zaglądając do art. 38 par. 2 kodeksu wykroczeń, nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania, bo przepisy są mało precyzyjne. Sam zapis dotyczący recydywy brzmi następująco:  

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

O doprecyzowanie zasad budzących wątpliwość poprosiliśmy komisarza Tomasza Bratka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak nam wyjaśnił, w większości wypadków za recydywę uznane będzie powtórzenie dokładnie takiego samego wykroczenia. W celu uniknięcia pomyłek każde wykroczenie rejestrowane w systemie informatycznym od 17 września ma swój indywidualny kod oraz datę popełnienia. 

Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wyjątkiem od tej zasady są przekroczenia prędkości. W tym przypadku nie trzeba dwukrotnie przekroczyć prędkości o taką samą wartość, np. ponad 50 km/h. Tu jako recydywę uznaje się każde przekroczenie prędkości, za które przewidziano podwójną grzywnę, czyli każde złamanie limitu prędkości o więcej niż 30 km/h. Komisarz Bratek wyjaśnił też na przykładzie, jak wtedy będzie naliczana podwójna kara:  

Jeśli po 17 września 2022 roku przekroczymy prędkość o np. ponad 70 km/h, dostaniemy mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Gdy w ciągu dwóch lat od tego wykroczenia policja przyłapie nas na ponownym  złamaniu ograniczenia prędkości, ale tym razem np. o 35 km/h, dostaniemy już podwójną karę, ale w wymiarze przewidzianym dla tego drugiego wykroczenia - czyli w tym przypadku 1,6 tys. zł.

W pytaniach od kierowców często przewija się też problem dotyczący terminu wykroczeń, a dokładnie tego od kiedy będą liczone dwa lata objęte przepisami o recydywie. Komisarz Bratek rozwiał także i te wątpliwości:

Nowe zasady dotyczą wyłącznie wykroczeń zarejestrowanych od 17 września 2022 roku włącznie, a nie wcześniejszych. Co równie ważne, w przypadku recydywy liczba przyznawanych punktów karnych nie zostanie podwojona. 

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości: 

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h - pierwszy raz 800 zł (recydywa - 1600 zł); 
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h - pierwszy raz 1000 zł (recydywa - 2000 zł); 
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - pierwszy raz 1500 zł (recydywa - 3000 zł); 
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h - pierwszy raz 2000 zł (recydywa - 4000 zł; 
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h - pierwszy raz 2500 zł (recydywa - 5000 zł). 

Oprócz przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator mandatów nakłada także podwójne grzywny w następujących przypadkach: 

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); 
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł); 
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); 
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); 
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); 
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł); 
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł); 
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł). 
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie 3000 zł) 

Trzeba też pamiętać, że kwoty podane w nawiasach to nie najsurowsze kary, jakie grożą kierowcom za dane wykroczenie drogowe. Policjant zawsze ma prawo zrezygnować z nałożenia mandatu karnego i skierować sprawę do sądu, który może orzec już grzywnę w wysokości do 30 tys. zł. Z drugiej jednak strony, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń, czyli jednoczesnego złamania kilku przepisów, suma mandatów wypisanych przez policjanta nie może przekroczyć 6 tys. zł. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.