Nowe kary. Za te wykroczenia szybko stracisz prawo jazdy [Pełna lista]

Nowy taryfikator punktów karnych i zmiana zasad ich przyznawania zmienia reguły gry. Tu już zasobność portfele nie będzie miała żadnego znaczenia. Od 17 września kierowcy muszą się pilnować, bo stracić prawo jazdy będzie wyjątkowo łatwo.

Srogie podwyżki punktów karnych były początkiem rewolucji na polskich drogach. Jej dopełnieniem jest nowy taryfikator punktów karnych oraz wydłużenie czasu na jaki będą przypisane do konta kierowcy. Po pierwsze, pojawiły się wykroczenia, za które kierowca dostanie 15 lub 12 punktów karnych (do tej pory maksymalnie można było dostać 10 punktów za jedno wykroczenie). Po drugie będą one kasowały się dopiero po dwóch latach, a nie jak dotąd po roku. Po trzecie nie będzie można się już ratować kursem redukującym ich ilość.  

Co to oznacza? Przy utrzymanym limicie 24 punktów karnych (dla kierowców z krótszym niż roczne doświadczeniem nadal jest to 20 punktów) oznacza to w wielu przypadkach, że stracić prawo jazdy będzie można już popełniając zaledwie dwa wykrocznie w ciągu dwóch lat. 

Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych lista wykroczeń, których dwukrotne popełnienie w ciągu dwóch lat będzie skutkowało przekroczeniem limitu punktów karnych i będzie zagrożone utratą prawa jazdy, jest naprawdę długa. Oto wszystkie wykroczenia najsurowiej karane, a więcej informacji o innych zmianach wchodzących w życie 17 września znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dalsza część artykułu pod filmem

Zobacz wideo Motospacer z Adrianem Meronkiem

Wykroczenia karane, za które dostaniesz 15 punktów karnych

 • Czyn, który zostanie zakwalifikowany jako przestępstwa drogowego, 
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, 
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu i lub pod wpływem środka odurzającego 
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim, 
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, 
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia, 
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, 
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, 
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 70 km/h, 
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania", 
 • Objeżdżanie opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęto ich opuszczanie lub nie zakończono podnoszenia, 
 • Wjeżdżanie za sygnalizator na przejeździe kolejowym przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, 
 • Wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma możliwości do kontynuowania dalszej jazdy, 
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych, 
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami, 
 • Przewożenie w pojeździe 10 lub więcej osób powyżej limitu wpisanego w dowodzie rejestracyjnym. 

Dodatkowo pojawiły się jeszcze dwa wykroczenie, których dwukrotne popełnienie będzie skutkowało utratą prawa jazdy – oba dotyczą przekroczenia prędkości: 

 • Przekroczenie limitu prędkości od 51 do 60 km – 13 punktów karnych 
 • Przekroczenie limitu prędkości od 61 do 70 km – 14 punktów karnych 
Więcej o: