Autostrada A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie do remontu. Kiedy znikną "fale Dunaju"?

Remont autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie ruszy dopiero za jakiś czas, ale najpierw zostanie przeprowadzona ekspertyza, która odpowie na pytanie "Co jest przyczyną deformacji nawierzchni i w jaki sposób przeprowadzić jej naprawę?". Odpowiedzi udzieli wykonawca, który wygra przetarg.

Budowa odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ruszyła w 2009 roku, a trzy lata później kierowcy mogli już korzystać z nowej trasy. Jeszcze w okresie gwarancyjnym pojawiły się pierwsze problemy z nawierzchnią drogową. Pojawiły się nierówności, które GDDKiA zgłaszała wykonawcy do usunięcia.

Mimo napraw powstawały kolejne nierówności, a te największe były na bieżąco usuwane z mniejszym lub większym skutkiem. Kierowcy poruszający się tą trasą nazywaną mówią o "falach Dunaju". Dlatego już od dłuższego czasu kierowcy poruszający się tym odcinkiem śląskiej autostrady A1 muszą się liczyć z obniżonym komfortem podróży. Obowiązują tam lokalne ograniczenia prędkości do 110 km/h.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Program naprawczy dla autostrady A1

GDDKiA zleciła w ubiegłym roku działania, które miały pomóc w opracowaniu programu naprawczego dla tej drogi. Wykonano ponad 50 odwiertów do badań geologicznych, sprawdzono szczelność i stan techniczny kanalizacji, wykonano wykopy odkrywkowe oraz pomiary ugięć sprężystych. Wszystkie wyniki badań i analiza pobranych próbek zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu, która zajmie się remontem nawierzchni na A1.

Najpierw ekspertyza, później remont

Opracowanie będzie dotyczyć odcinka autostrady o długości 16 km oraz 300-metrowego odcinka drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. GDDKiA planuje sprawnie przeprowadzić postępowanie przetargowe, które pozwoli podpisać umowy na przełomie obecnego i przyszłego roku.

Realizację zamówienia i zakończenie prac projektowych zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku. Przetarg na wykonanie robót zostanie ogłoszony w 2024 roku z planowanym terminem rozpoczęcia realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku.

Po stronie wykonawcy ekspertyzy i programu naprawczego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Oprócz tego do obowiązków wykonawcy będzie należeć przygotowanie dokumentacji przetargowej, udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych przeprowadzeniem prac naprawczych oraz nadzór autorski.

Zobacz wideo

Termin realizacji poszczególnych zadań dla fragmentu A1

W ramach umowy objęto wykonanie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich, a także kompleksowy program naprawczy dla autostrady A1. Zaplanowano na to 8 miesięcy od podpisania umowy.

Prace przewidują także przygotowanie dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Maksymalny czas to 14 miesięcy od podpisania umowy, ale wykonawcy będą mogli zadeklarować skrócenie czasu maksymalnie o dwa miesiące – do 12 miesięcy.

Po stronie wykonawcy będzie również wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane oraz udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oferentom, a także wprowadzenie modyfikacji w opracowaniach projektowych. Przeznaczono na to 7 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót.

Umowa przewiduje nadzór autorski w czasie realizacji robót prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową. Zaplanowano na to zadanie 80 miesięcy od podpisania umowy.

Kryterium ofert stanowi w tym przetargu stanowi:

  • cena (60 proc.),
  • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (30 proc.),
  • termin zakończenia realizacji (10 proc.).

GDDKiA poinformowała, że czeka na oferty do 10 października br.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.