Kto płaci mandat za niezapięte pasy? Odpowiedzialność nie ciąży jedynie na kierowcy

Otrzymanie mandatu kojarzone jest raczej jako wyłączna domena kierowców. Nie jest to jednak takie oczywiste. Za niezapięcie pasów kara grozi nie tylko siedzącemu za kierownicą. Kto finalnie płaci mandat?

Polskie prawo w tym przypadku stwierdza wprost, kto odpowiada za brak zapiętych pasów. Oprócz konieczności zapięcia własnych pasów kierowca musi się upewnić, że pasażerowie również dopełnili tego obowiązku.

Kto płaci mandat za niezapięte pasy?

Obowiązek zapisania pasów ujęty jest w art. 39 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy [...]

Przepis odnosi się nie tylko do osobówek, ale również autokarów i busów, które wyposażone są w pasy bezpieczeństwa.

Co do kar, policja w chwili dopatrzenia się braku zapiętych pasów może wręczyć kierowcy mandat w wysokości 100 złotych oraz dwa punkty karne. W przypadku pasażera suma się nie zmienia, jednak na jego konto niedoliczane są punkty karne.

Dodatkowo, w przypadku, w którym kierowca nie dopilnuje, by pasażerowie zapieli pasy, zostanie "nagrodzony" mandatem 100-złotowym, jednak w tym wypadu otrzyma cztery punkty karne. Oczywiście w takiej sytuacji nie jest on naliczany od ilości osób, które nie zapięły pasów.

Wyjątki od reguły. Kto nie musi zapinać pasów?

Od obowiązku zapinania pasów jest jednak parę wyjątków. Zgodnie z art. 39 ust. 2 do przepisów nie muszą stosować się:

 1. osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 2. kobiety o widocznej ciąży;
 3. kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
 4. instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 5. policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 6. funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;
 7. żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 8. zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 9. konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 10. osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 11. dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;
 12. dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.