Budowa drogi ekspresowej S3 w stronę Czech. Znamy postęp prac

Budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, która połączy się z czeską autostradą D11, jest już w bardzo zaawansowanym stadium. Odcinek Bolków - Kamienna Góra Północ ukończono w 54 proc., a postęp prac na trasie Kamienna Góra - Lubawka wynosi 79 proc.

Bolków - Kamienna Góra Północ

Na odcinku Bolków - Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 16,1 km. Znajdą się tam po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. W ramach budowy powstaną dwa tunele drogowe o długości 2,3 km (TS-26) oraz 320 m (TS-32). Inwestycja jest realizowana od sierpnia 2020 roku, czyli zaraz po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Więcej informacji na temat inwestycji drogowych w Polsce znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Drążenie dłuższego tunelu rozpoczęło się już w grudniu 2020 roku. Jego konstrukcja składa się z dwóch naw głównych dla ruchu pojazdu, ośmiu przejść ewakuacyjnych poprzecznych oraz jednego przejazdu awaryjnego w środku tunelu. Inwestycja jest realizowana metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian Tunnelling Method, pol. nowa austriacka metoda).

Taką metodę wybrano ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej.

W ramach realizacji obudowy ostatecznej tunelu TS-26 zakłada się wbudowanie łącznie ok. 94 tys. m3 betonu, co pozwoliłoby na wykonanie 32 kopuł Hal Stulecia we Wrocławiu. W tunelu zostanie wbudowanych ok. 4,5 tys. ton stali w obie nawy, co jest porównywalne z wagą ok. 22 samolotów Boeing 747 Jumbo Jet.

Krótszy tunel drogowy realizowany jest w technologii "Cut&Cover", czyli w tzw. otwartym wykopie. W pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. Łączna ilość zbrojenia potrzebna do wybudowania tunelu TS-32 wynosi ok. 2 tys. ton, co odpowiada wadze 12 Jumbo Jetów. 

Prace w tym tunelu przekroczyły już półmetek. Z wykopu wywieziono 223 tys. m3 materiału skalnego, co w przeliczeniu stanowi pojemność 744 basenów olimpijskich.

Zobacz wideo

Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa)

Odcinek o długości 15,3 km również będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Pojawią się na nim trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe, Lubawka oraz Punkt Kontroli Granicznej. Ilość materiału wydobytego z wykopu pod trasę główną jest równa objętości 625 basenów olimpijskich.

Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 16 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla małych zwierząt i płazów.

Ilość stali zbrojeniowej wykorzystanej w obiektach inżynierskich równa jest wadze 100 Boeingów 747, a z betonu wykorzystanego do budowy obiektów inżynierskich można wykonać 60 kopuł Hali Stulecia we Wrocławiu.

W pierwszej połowie 2022 roku zakończono nasuwanie pięciu estakad, których długość wynosi od 435 do prawie 600 m. Ich łączna długość to prawie 4,5 km, czyli około 29 procent całej trasy. Sporym wyzwaniem dla wykonawcy były prace związane z nasuwaniem wszystkich estakad w jednym czasie. Ta metoda pozwoliła na budowanie obiektów nad czynnymi drogami. Przykładem jest węzeł Kamienna Góra Północ, gdzie obiekt znajduje się bezpośrednio nad drogą krajową nr 5. 

Na początku czerwca br. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na DK5, gdzie otwarte zostało rondo na węźle Kamienna Góra Północ. Ukończono wykopy w gruntach skalistych w dwóch lokalizacjach. Do zrealizowania pozostało jeszcze ok. 30 proc. warstw konstrukcyjnych z kruszyw.

Obecnie realizowane prace dotyczą robót bitumicznych na trasie głównej, drogach bocznych i węzłach. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej, która zostanie ułożona tym odcinku S3, jest równa powierzchni 55 boisk piłkarskich.

Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich. Niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenów pod obiektami oraz w terenach zielonych. Powierzchniowa ilość nasadzeń na tym odcinku drogi przekracza powierzchnię ogrodu botanicznego we Wrocławiu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.