FORVIA pierwszą firmą motoryzacyjną z celem zerowej emisji netto zatwierdzonym przez SBTi

FORVIA, siódma co do wielkości na świecie firma z branży technologii motoryzacyjnej, stanowiąca połączenie Faurecii i HELLI ogłasza, że jej mapa drogowa dotycząca neutralności CO2 została zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Target (SBTi). Faurecia i HELLA deklarują, że osiągną zerową emisję netto do 2045 r. To cel odpowiadający najbardziej ambitnej normie SBTi. Jak dotąd jedynie dwadzieścia firm na świecie uzyskało aprobatę SBTi dla swoich zobowiązań w zakresie zerowej emisyjności.

W imię środowiska i dla środowiska

  • Zerowa emisja netto: FORVIA zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto w całym łańcuchu wartości do 2045 r., przyjmując 2019 za rok bazowy.
  • Cele krótkoterminowe: FORVIA deklaruje zmniejszenie emisji GHG z zakresu 1 i 80% do 2025 r. w stosunku do bazowego roku 2019 oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 o 45% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2019.
  • Cele długoterminowe: FORVIA zobowiązuje się do zmniejszenia emisji GHG z zakresu 1, 2 i 3 o 90% do 2045 r. w stosunku do roku bazowego 2019.

Trzeci z wymienionych wyżej celi oznacza redukcję emisji z zakładów produkcyjnych o 90% oraz produktów Faurecia i HELLA w całym cyklu ich życia. Pozostałe 10% zostanie usunięte poprzez eliminację. W praktyce oznacza to, że CO2 z atmosfery będzie pobierane przez zrównoważone materiały, takie jak tworzywa sztuczne. W tym celu firma FORVIA już w 2021 roku uruchomiła swój dział Sustainable Materials zajmujący się pracą nad zrównoważonymi materiałami do pojazdów.

Poparcie ze strony SBTi jest dla nas dużym wyróżnieniem. To uznanie wysiłków, jakie każdego dnia wkładamy w transformację branży automotive. Faurecia już teraz działa na wielu płaszczyznach, aby połączyć rozwój swojej działalności z ochroną środowiska. W trosce o planetę nieustannie analizujemy nasze produkty (materiały, elementy konstrukcyjne) oraz sposób ich wytwarzania. Zużywamy mniej energii, a także zmniejszamy emisję dwutlenku węgla w naszych zakładach przemysłowych. Obecnie z marką HELLA wyznaczyliśmy sobie ambitny cel na 2045 r. w zakresie zerowego zużycia netto. W ten sposób pragniemy potwierdzić wiodącą pozycję firmy FORVIA w naszym sektorze – podkreśla Patrick Koller, Prezes Zarządu Faurecia

Norma SBTi Net-Zero Standard

Zgodnie z wytycznymi z października 2021 r., norma SBTi Net-Zero Standard pozwala na odpowiednie zrozumienie problematyki zerowej emisji netto, która wymaga głębokiej i całkowitej dekarbonizacji oraz zastosowanie na wszystkich gałęziach gospodarki na całym świecie. Norma oferuje przedsiębiorstwom solidny system certyfikacji, dzięki któremu ich przedstawiciele mogą wykazać konsumentom, inwestorom i organom regulacyjnym, że ich cele zerowej emisji netto ograniczają oddziaływanie na środowisko naturalne w tempie i na skalę wymaganą do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C najpóźniej do 2050 r.

Do końca 2023 r. pragniemy wejść w posiadanie 1 mln. mkw. paneli słonecznych, które zostaną umieszczone na 150 zakładach, w 22 krajach. To będzie stanowiło 7% naszego globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Aktualnie nasz dział Sustainable Materials pracuje nad przełomowymi materiałami z biomasy i surowców wtórnych, a celem tego działania jest osiągnięcie 30% udziału wszystkich tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we wnętrzach naszych pojazdów do 2025 r. Zespoły FORVIA są bardzo zmobilizowane, aby nie tylko zmniejszyć ślad węglowy swojej działalności, ale także ślad węglowy pojazdów, które wyposażamy.

– mówi Remi Daudin, Wiceprezes zarządu grupy ds. Transformacji Zrównoważonego Rozwoju i Pionu Materiałów Zrównoważonych FORVIA.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.