Północna Obwodnica Krakowa cały czas w budowie. Znamy aktualny stan robót na S52

Budowa drogi ekspresowej w ramach Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) cały czas postępuje. Najbardziej zaawansowane prace dotyczą mostów, ale z powodzeniem są również prowadzone prace gruntowe. Jeszcze w lipcu budowa drogi ekspresowej S52 wejdzie na kolejny etap.

GDDKiA poinformowała na temat aktualnego stanu prac na drodze ekspresowej S52 biegnącej w ramach Północnej Obwodnicy Krakowa (POK). W ramach robót ziemnych wykonano prawie 800 tys. m3 wykopów oraz 390 tys. m3 nasypów. Robotnicy wzmacniają podłoże, wymieniają ponad 90 proc. gruntów, wykonują dreny i kolumny żwirowe.

Więcej informacji na temat inwestycji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Położono już pierwszą warstwę podbudowy bitumicznej na S52 pomiędzy tunelem w Zielonkach a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej w Krakowie. Natomiast w rejonie ul. B4, w miejscowości Węgrzce, trwają przygotowania do ułożenia drugiej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku ok. 400 m. 

Na obiektach inżynierskich (wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe) trwają intensywne roboty żelbetowe. Dotychczas wbudowano około 140 tys. m3 mieszanki betonowej oraz zamontowano ok. 16 tys. ton stali zbrojeniowej. W sumie powstaje tam 27 obiektów inżynierskich i 4 km murów oporowych.

Na większości obiektów mostowych wykonano posadowienie, fundamenty i podpory. Obecnie te obiekty znajdują się w fazie realizacji ustroju nośnego. Są też takie obiekty, na których ułożono krawężniki, zamontowano deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe.

Zobacz wideo

W tunelu pod wzgórzem w Batowicach (długość 496 m) trwa wykop podstropowy. Wykopano 75 proc. materiału ziemnego - w lipcu zaplanowano zakończenie robót. Na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach (długość 653 m), są wykonywane ściany szczelinowe i strop. W sezonie wakacyjnym rozpocznie się wykop podstropowy od strony wschodniej. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 85 proc.

Przy węźle Modlnica powstaje obwód utrzymania drogi, w tym budynki - biurowo-administracyjny i warsztatowo-garażowy. Zakończono wykonywanie nasypu dla całego terenu obwodu.

Zmiany w inwestycji

Inwestor zlecił Politechnice Krakowskiej wykonanie opinii technicznej dla węzłów Zielonki i Węgrzce. Podjęto taką decyzję ze względu na wzrost natężenia ruchu wokół Krakowa oraz dalszej tendencji wzrostowej.

Opinia dotyczyła prognozowanych natężeń ruchowych i projektów rozwiązań rond turbinowych na węzłach S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Zawierała również propozycje zmian geometrii i organizacji ruchu oraz analizy przepustowości i warunków ruchu.

Po uzyskaniu opinii GDDKiA zdecydowała się wprowadzić zmiany. Na węźle Zielonki zaprojektowano dodatkowy pas w prawo z bypassem na wlocie północnym oraz dodatkowe pasy w prawo na wlocie wschodnim i zachodnim od drogi S52. Na wlocie zachodnim, dodatkowy pas w prawo dodano ze względu na potrzebę utrzymania płynności ruchu i niezawodności sieci drogowej w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Natomiast na węźle Węgrzce będzie dodatkowy pas w prawo na wlocie północnym DK7 i dodatkowy pas w lewo na wlocie wschodnim od drogi ekspresowej S52.

Dodatkowe 12,5 km drogi ekspresowej

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice, o długości ok. 12,5 km. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m oraz pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m. Pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa powstanie niewielki obiekt tunelowy o długości 95 m.

Kraków doczeka się pełnej obwodnicy

Północna Obwodnica Krakowa w ramach drogi ekspresowej S52 zostanie połączona z drogą ekspresową S7 poprzez węzeł Mistrzejowice. Obwodnice połączą wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7) i usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

Obwodnica przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta DK79. Według najnowszych prognoz, ruch na nowym odcinku przekroczy średnio 30 tys. poj. na dobę do 2025 roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.