Niewidzialny znak stoi przed skrzyżowaniami w Polsce. I jest bardzo ważny

Znak B-34 stoi przed każdym skrzyżowaniem w Polsce. Tylko go nie widać. A trzeba o nim pamiętać, bo ma bardzo ważną funkcję.

Znak B-34 odwołuje wcześniej określony innym znakiem limit prędkości. Nie oznacza to oczywiście, że po minięciu tego znaku nie obowiązują żadne limity prędkości - po prostu muszą być na nowo ustalone innymi znakami lub są takie, jak określono w przepisach. Prawo drogowe określa, że taką samą "moc" mają skrzyżowania. To jednak nie koniec.

Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Jechał na jednym kole przez Wrocław - brawurową jazdę motocyklisty zakończyła Grupa SPEED

Skrzyżowania odwołują też:

 • zakaz wyprzedzania,
 • zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe,
 • zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
 • zakaz postoju,
 • zakaz postoju w dni parzyste,
 • zakaz postoju w dni nieparzyste,
 • zakaz zatrzymywania się.

Od tej reguły są jednak wyjątki. Jeśli znak informujący o ograniczeniu prędkości jest prostokątny i znajduje się na białym tle, wówczas nie jest odwoływany przez skrzyżowania - obowiązuje w całej wyznaczonej strefie. To samo tyczy się sytuacji, w których pod tablicą informującą o początku terenu zabudowanego lub tej z nazwą miejscowości umieszczono klasyczny znak (okrągły) z limitem prędkości. Wówczas ustalony limit obowiązuje do miejsca, w którym stoi znak informujący o wyjeździe z terenu zabudowanego lub wyjazdu z miejscowości.

Skrzyżowanie to nie zawsze skrzyżowanie

Nie wszystko, co na pierwszy rzut oka wygląda na skrzyżowanie, faktycznie nim jest. Prawo o ruchu drogowym bardzo dokładnie to określa.

Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Skrzyżowaniem NIE są zatem:

 • miejsca, w których droga gruntowa łączy się z drogą asfaltową/betonową,
 • miejsca, w których droga główna łączy się z drogą do posesji,
 • miejsca, w których droga łączy się tylko z lewą jezdnią drogi dwujezdniowej,
 • miejsca, w których jezdnia krzyżuje się z wiaduktem (droga na wiadukcie nie tworzy skrzyżowania).

Innymi słowy, połączenie drogi publicznej z drogą wewnętrzną, gruntową, strefą ruchu czy dojazdem do posesji, nie jest skrzyżowaniem. Po minięciu wspomnianych rozwidleń dróg wymienione wcześniej znaki zakazu wciąż obowiązują.

Pierwszeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych

Skrzyżowania, przy których nie stoją żadne znaki, są tak zwanymi skrzyżowaniami równorzędnymi. Powinien o tym wiedzieć każdy kierowca, stosując prostą zasadę - pierwszeństwo na takich skrzyżowaniach ma ten, kto znajduje się po prawej stronie.

Nie każdy ma jednak świadomość, że ta zasada obowiązuje również na rondach - jeśli przed rondem nie postawiono znaku "ustąp pierwszeństwa" (żółty trójkąt), to pierwszeństwo ma ten, kto wjeżdża na rondo, a nie ten, kto się na nim znajduje. Zdecydowana większość rond w Polsce jest zorganizowana inaczej (wjeżdżający na rondo musi ustąpić pierwszeństwa temu, kto na rondzie już się znajduje), ale warto o tej zasadzie pamiętać.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.