Straż Graniczna wystawi kierowcom nowe mandaty. Typowo drogowe

Straż Graniczna od czasu kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią nie cieszy się dobrą prasą. I po tym materiale to się pewnie nie zmieni. Szczególnie że MSWiA chce zwiększyć jej uprawnienia. Uprawnienia do karania... kierowców!

O nowelizacji kolejnych przepisów opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Straż Graniczna jest w ostatnich kilku miesiącach jedną z ulubionych służb Polaków. I choć słowo ulubiony już dziś można spokojnie obudować cudzysłowem, niedługo sytuacja może się dodatkowo pogorszyć. A wszystko za sprawą rozporządzenia, które właśnie szykuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie ono oznaczało szersze uprawnienia dla Straży Granicznej. Szersze w stosunku do kierowców.

Zobacz wideo Pijany 30-latek uderzył samochodem w autobus, a przy próbie ucieczki wpadł na wysepkę

Straż Graniczna już dziś może wystawiać mandaty. Czasami...

No dobrze, ale żeby mieć pełną jasność, warto powiedzieć o tym, że już dziś Straż Graniczna ma prawo do kontrolowania samochodów i wystawiania kierowcom mandatów. Funkcjonariusze SG mogą zatrzymać pojazd na drodze, sprawdzić dokumenty auta i kierowcy oraz wystawić grzywnę. Kara może jednak dotyczyć ograniczonej ilości wykroczeń. Dziś na liście znaleźć można m.in. niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, jazdę bez uprawnień, niszczenie drogi publicznej, tamowanie ruchu czy niszczenie znaków drogowych.

Nowe rozrządzenie zwiększy uprawnienia do karania kierowców

Jak bardzo rozszerzona zostanie powyższa lista? MSWiA chce dopisania m.in. możliwości wystawienia mandatu w przypadku stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu i rażącego zachowania się w stosunku do pieszego, naruszenia zakazu wyprzedzania czy objeżdżania zapór na przejazdach kolejowych. W zakresie nowych kompetencji pojawią się zatem same "drogie" wykroczenia. Mandaty w ich przypadku dopiero startują od kwoty na poziomie 1000 zł.

Obecnie strażnicy graniczni chcąc ukarać kierowcę za powyższe wykroczenie, muszą wezwać na miejsce kontroli drogowej patrol policji. Dopiero policjanci mogą wypisać mandat karny.

Skąd pomysł na większe uprawnienia Straży Granicznej? MSWiA ma wizję!

Pomysł na rozszerzenie uprawnień Straży Granicznej wynika w dużej mierze z tego, że jej rola jest postrzegana w coraz większej perspektywie. Co to oznacza? Włodarze MSWiA wymyślili sobie, że służba ta powinna działać na terenie całego kraju oraz nie tylko ujawniać nielegalny pobyt i zatrudnienie cudzoziemców. Powinna też strzec bezpieczeństwa i dbać o ład, chroniąc tym samym międzynarodowe szlaki komunikacyjne.

Na razie ciężko mówić o terminie uzyskania nowych uprawnień przez Straż Graniczną. Projekt rozporządzenia według zapewnień przedstawicieli MSWiA znajduje się na etapie uzgodnień. Jego wejście w życie nastąpi w 14 dni po podpisaniu przez ministra i ogłoszeniu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.