Znak B-36 - czy dotyczy także chodnika? Kierowcy często o tym nie wiedzą

Znak B-36 oznacza zakaz zatrzymywania. Często zarządca drogi umieszcza pod nim tabliczkę z dodatkową informacją, że zakaz dotyczy także chodnika. Czy to oznacza, że w przypadku braku takiej informacji, znak nie dotyczy chodnika?

Znak B-36 - co oznacza?

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się"

Znak B-36Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się

  • Dotyczy zatrzymania pojazdu, a także kolumn pieszych.
  • Dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.
  • Nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
  • Obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35 (zakaz postoju).
  • Jeżeli nie jest odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

Więcej porad dotyczących przepisów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Czy znak B-36 dotyczy także chodnika?

Znak B-36 obowiązuje również na chodniku, nawet jeśli nie ma pod nim dodatkowej tabliczki z taką informacją. To dlatego, że znaki drogowe pionowe obowiązują na drodze, na której są umieszczone - tak wynika z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Choć pozornie mogłoby się wydawać, że chodnik, to nie droga, to Prawo o ruchu drogowym mówi inaczej. Według definicji zawartej w art. 2, droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub rowerzystów. Z tego powodu znak B-36 dotyczy także chodnika, a umieszczenie pod nim dodatkowej tabliczki z taką informacją można uznać jedynie za przypomnienie o tym kierowcom.

Warto podkreślić, że postój za znakiem zakazu zatrzymywania jest dopuszczalny na chodniku na wyznaczonych miejscach postojowych.

Zobacz wideo Materiał promocyjny

Parkowanie na chodniku

Prawo o ruchu drogowym dopuszcza zatrzymanie i postój na chodniku, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. Mówi o tym art. 47. Jest jednak kilka warunków. Duże znaczenie, ma to, czy pojazd zarejestrowany jest jako samochód osobowy. Jeśli tak, możliwe będzie zaparkowanie czterema kołami na chodniku przy krawędzi jezdni. W innym przypadku (np. samochód ciężarowy o DMC 2,5 tony) możliwe będzie zatrzymanie na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu.

W obu przypadkach spełnione muszą zostać dwa warunki:

  1. Na danym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju.
  2. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W przypadku zatrzymania na chodniku przednią osią, pojazd nie może tamować ruchu pojazdów na jezdni. Tamowanie należy tutaj rozumieć jako całkowite uniemożliwienie jazdy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.