Aktualny taryfikator mandatów na rok 2022. W Polsce doszło do rewolucji

Aktualny taryfikator mandatów 2022. Sprawdź, jak dużo będą kierowców kosztowały różnego rodzaju przewinienia w ruchu drogowym w 2022. Po wielu latach w Polsce w końcu doszło do rewolucji. Mandaty są znacznie wyższe.

Sprawdź aktualny taryfikator mandatów na 2022 r. Wysokość przewidzianych kar może w niektórych przypadkach zaskakiwać.

Aktualny taryfikator mandatów na 2022 r. - rewolucja

Oceniając zmiany wysokości mandatów za wykroczenia drogowe, warto pamiętać, że obecnie obowiązująca maksymalna stawka mandatów została ustanowiona ponad 20 lat temu. Wówczas miesięczne wynagrodzenie (według danych GUS) wynosiło 2062 zł. Łatwo obliczyć, że 500 zł stanowiło prawie 1/4 ówczesnych zarobków. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5167 zł - 500 zł to była niespełna 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. Choć maksymalne stawki nie uległy zmianie, to ich dotkliwość na przestrzeni lat znacząco spadła.

Właśnie dlatego w Polsce wprowadzono w końcu nowy, dużo ostrzejszy taryfikator mandatów. Teraz kierowca może zapłacić za wykroczenia na drodze nawet kilka tysięcy złotych mandatu, a w przypadku najbardziej rażących sytuacji, kiedy sprawa trafi do sądu - do 30 tysięcy złotych grzywny. Jeśli chodzi o prędkość, to najwyższy mandat wynosi 2500 zł. Sprawdźmy aktualne stawki.

O zmianach w przepisach dla kierowców piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo 214 km/h na drodze S3. 2500 zł mandatu kobieta zapłaciła kartą na miejscu

Taryfikator mandatów 2022 r. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza - 50 zł
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi - 50 zł
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim - 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 zł
 • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku - 100 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych - 150 zł
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych - 200 zł
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi - 200 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym - 50 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym - 100 zł
 • Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
 • Przebieganie przez jezdnię - 50 zł
 • Chodzenie po torowisku - 50 zł
 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - 2000 zł
 • Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza - 2000 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni - 50 zł
 • Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych - 300 zł
 • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych - 50 zł
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:
  1). korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów - 100 zł
  2). przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów - 50 zł
  3). na chodniku lub drodze dla pieszych poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego - 200 zł
  4). na chodniku lub drodze dla pieszych ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 200 zł
  5). na chodniku lub drodze dla pieszych nieutrudnienia ruchu pieszemu – 200 zł
  6). korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych – 50 zł
  7). przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym – 50 zł
  8). ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu – 200 zł
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:
  1). poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – 200 zł
  2). przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – 50 zł
  3). ciągnięcia pojazdu lub ładunku – 50 zł
  4). czepiania się pojazdów - 100 zł
  5). poruszania się tyłem - 50 zł
 • Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch - 50 zł

Taryfikator mandatów 2022. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500/3000 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500/3000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu z ruchem niekierowanym lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500/3000 zł
 • Omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 1500/3000 zł
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500/3000 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 300 zł

Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

 • Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 50−500 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 50−300 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 50−300 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 50−200 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 50−100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 50−500 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych z ruchem niekierowanym lub bezpośrednio przed tym przejściem - 50−500 zł
 • Omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 50−500 zł
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 50−100 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 50 zł

Taryfikator mandatów 2022. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu - 500−2500 zł
 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
 • Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:
  - na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;
  - w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci – 300 zł
 • Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka – 300 zł
 • Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci – 300 zł
 • Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu – 300 zł
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 300 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – 500 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 500 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł

Prędkość i hamowanie

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:             
  do 10 km/h – 50 zł
  o 11–15 km/h - 100 zł
  o 16–20 km/h - 200 zł
  o 21–25 km/h - 300 zł
  o 26–30 km/h - 400 zł
  o 31–40 km/h - 800/1600 zł
  o 41–50 km/h - 1000/2000 zł
  o 51–60 km/h - 1500/3000 zł
  o 61–70 km/h - 2000/4000 zł
  o 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi - 200 zł
 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m - 300−500 zł
 • Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu - zgodnie z wykroczeniem za przekroczenie dopuszczalnej prędkości (1-10)

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - 200−400 zł
 • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem - 150 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

 • Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony - 100 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 zł

Wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - 300 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia - 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
  - silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 1000/2000 zł
  - silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi - 1000/2000 zł
  - silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch  - jest kierowany - 1000/2000 zł
  - uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 1000/2000 zł
  - na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu z ruchem kierowanym - 1000/2000 zł
  - na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim - 1000/2000 zł
  - przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany - 1000/2000 zł
  - określonego znakiem drogowym - 1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000/2000 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000/4000 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem mechanicznym - 500 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny - 100 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 250 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł

Holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony - 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego - 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) - 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
  - niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania - 100 zł
  - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym - 150 zł
  - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego - 150 zł
  - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym - 100 zł
  - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania - 50 zł

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - 100 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych - 100 zł
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku - 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem punktu kolejnego - 50 zł
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru - 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów - 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych - 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:        
  - poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego - 300 zł
  - ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 300 zł
  - nieutrudnienia ruchu pieszemu - 300 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni - 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania tego pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem - 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek - 50 zł
 • Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi - 100 zł
 • Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować - 50 zł
 • Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi - 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt - 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia - 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach - 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość - 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni - 50 zł
 • Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt - 50 zł
 • Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią - 50 zł
 • Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku - 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu - 300−500 zł
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych - 2000 zł
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
 • Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone - 250 zł
 • Zatrzymanie lub postój na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu - 300 zł
 • Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych i nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 zł
 • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł

Zatrzymanie i postój

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - 100−300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - 100 zł
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - 150−300 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - 100 zł
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu:     
  - na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania - 300 zł
  - na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi - 100−300 zł
  - w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 200 zł
  - na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię - 100 zł
  - na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
  - przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
  - na pasie między jezdniami - 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości - 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu - 100 zł
  - na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru - 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m - 200−300 zł
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku - 150 zł

Używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 300 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania w warunkach niedostatecznej widoczności - 150−300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł
 • Używanie "szperacza" podczas jazdy - 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym - 300 zł
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych - 200 zł
 • Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego - 100 zł
 • Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego - 300 zł
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji -100
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim - 200 zł
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych - 300 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych - 500 zł
 • Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 100 zł
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 500 zł
 • Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone - 500 zł
 • Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej - 300 zł
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany - 100 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności - 100 zł
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem - nie wyższa niż 300 zł
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze - 100 zł
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku - 300 zł
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 zł
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem - 100 zł
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne - 200 zł
 • Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:         
  - nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież - 200 zł
  - niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży - 200 zł
  - oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat - 200 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:   
  - włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci - 200 zł
  - zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób - 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby - 200 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych - 200 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne - 200 zł
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony - 100 zł
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób - 300 zł
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy  - 200 zł
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich  - 150 zł
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego  - 100–300 zł

Przewożenie osób

 • Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu  - 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji  - 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy - 100 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach - 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy - 50 zł

Taryfikator mandatów 2022 r. Kierujący

 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia - 200 zł
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 2500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 1000 zł

 Taryfikator mandatów 2022 - Inne wykroczenia

 • Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego - 400 zł
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi - 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
  - nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - 50−200 zł
  - pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 zł
 • Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:
  - w postępowaniu w sprawach o przestępstwo - nie niższa niż 4000 zł
  - w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - nie niższa niż 2000 zł
  - w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości - dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł
  - w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia - nie niższa niż 500 zł
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej - 50−200 zł
 • Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli - 100 zł
 • Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym - 50 zł
 • Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości - 200 zł
 • Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami - 200 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach - 200−500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - 400 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
  - B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli" - 650 z
  - B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" - 500 zł
  - B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni… " - 500 zł
  - B-39 "strefa ograniczonego postoju" - 500 zł
  - D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo
  - D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 1200 zł
  - P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 1200 zł

Taryfikator mandatów 2022  - Znaki i sygnały drogowe

 • Niestosowanie się do znaków:
 • B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" - 250 zł
 • B-13 do B-14 "zakaz wjazdu…" - 250 zł
 • C-12 "ruch okrężny" - 250 zł
 • B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m" - 150 zł
 • B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad………….. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż………………. t" - 500 zł
 • B-8 do B-12 "zakaz wjazdu…" - 100 zł
 • B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" - 100 zł
 • B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" - 100 zł
 • B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników - 200 zł
 • B-35 "zakaz postoju" - 100 zł
 • B-36 "zakaz zatrzymywania się" - 100 zł
 • B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni…" - 100 zł
 • B-39 "strefa ograniczonego postoju" - 100 zł
 • C-1 do C-11 "nakaz jazdy…" - 250 zł
 • C-13 "droga dla rowerów" - 100 zł
 • C-14 "prędkość minimalna" - 100 zł
 • C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi" - 400 zł
 • BT-1 "ograniczenie prędkości" - 100 zł
 • BT-3 "blokada zwrotnicy" - 200 zł
 • P-2 "linia pojedyncza ciągła" - 100 zł
 • P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" - 200 zł
 • P-4 "linia podwójna ciągła" - 200 zł
 • P-7b "linia krawędziowa ciągła" - 100 zł
 • P-17 "linia przystankowa" - 100 zł
 • C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" - 200 zł
 • P-21 "powierzchnia wyłączona" - 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" - 300 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym - 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku:
 • D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" - 100 zł
 • D-13 "początek pasa ruchu powolnego" - 100 zł
 • D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" - 100 zł
 • D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 800 zł
 • P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 800 zł
 • D-19 "postój taksówek" - 100 zł
 • F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" - 250 zł
 • BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie" - 200 zł
 • P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" - 100 zł
 • P-20 "koperta" - 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
  - wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony - 200 zł
  - kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem naruszenia zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych - 200 zł
  - kierującego pojazdem, z wyłączeniem naruszenia na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 500 zł

Taryfikator mandatów 2022 - Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
  - kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł
  - uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
  - kierującego pojazdem mechanicznym - 1500/3000 zł
  - uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 2500 zł
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym - nie niższa niż 500 zł

Podwójne kary i nowe punkty karne jeszcze nie teraz

Przy wielu pozycjach w nowym taryfikatorze zauważycie dwie stawki, podstawową i jej dwukrotność. Od 2022 r. dla wielu wykroczeń będzie w Polsce funkcjonował system podwójnych kar. Np. za nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa kierowca zapłaci 1500 zł. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona - do 3000 zł. Warto jednak wiedzieć, że system podwojonych kar wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.

Również na jesieni ma zacząć obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.