Autostrada A2 jedzie na wschód. Jest ZRID na ważny odcinek do Siedlec

GDDKiA ma ostatnio sporo dobrych wiadomości dla kierowców. Właśnie poinformowano, że autostrada A2 na wschodzie Polski jest coraz bliżej.

Autostrada A2 połączy zachód ze wschodem

Autostrada A2 to wciąż budowana droga, która połączy granicę z Niemcami (Świecko) z przejściem granicznym z Białorusią w Kukurykach. A2 łączy ze sobą kilka największych miast w Polsce - Poznań, Łódź i Warszawę. W okolicach Łodzi przecina się z autostradą A1, dzięki czemu można z niej wygodnie ruszyć albo na południe w kierunku Katowic, albo nad morze do Trójmiasta. Docelowo droga ma mieć 657 km. Większość autostrady jest już zbudowana. Gotowy jest cały zachodni odcinek od granicy do Warszawy. Na wschód kraju biegnie tylko mały fragment od stolicy. To ma się już niedługo zmienić.

O nowych drogach w Polsce regularnie piszemy na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Pijany kierowca staranował urządzenie na stacji paliw przy autostradzie A2

A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce

ZRID to Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest kluczowy dla każdej budowanej drogi, ponieważ umożliwia rozpoczęcie pracy w terenie. Takie zezwolenie dostał właśnie odcinek A2 pomiędzy węzłami Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). 

Etap projektowania zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną dwa węzły: Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Wykonawcą jest firma Polaqua. Zakończenie wszystkich prac na zaznaczonym poniżej odcinku autostrady A2 jest zaplanowane na jesień 2023 r. Inwestycja pochłonie prawie 560 milionów złotych.

Aktualna mapa A2Aktualna mapa A2 bbialecka

GDDKiA mówi, co słychać na wschodzie A2

Budowę autostrady A2 można podzielić na trzy odcinki. GDDKiA podsumowała, jak wygląda sytuacja na każdym z nich:

  • Odcinek Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km)
    Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Groszki - Gręzów. Termin zakończenia prac to lato 2024 r.
  • Odcinek Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km)
    W kwietniu podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. 1 kwietnia dla odcinków Malinowiec - Łukowisko oraz Swory - Biała Podlaska, 14 kwietnia dla Siedlce Zachód - Malinowiec oraz Łukowisko - Swory. Dla pierwszych trzech odcinków w grudniu zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID.
  • Odcinek Biała Podlaska - granica państwa (Kukuryki) (ok. 32 km)
    We wrześniu podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu ma zostać złożony wniosek o ZRID do wojewody lubelskiego. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.