Aż 12 wykroczeń za 15 pkt., jedno za 13 i dużo za 10. Taryfikator mandatów 2022 r.

Zawsze należy znać przepisy drogowe. Fakt ten nabierze jednak szczególnego znaczenia już 1 stycznia 2022. To moment, w którym zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Zignorujesz zasady drogowe? Dostaniesz nawet 15 punktów za jedno przewinienie.

Kolejne informacje o nowych taryfikatorach znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Nowy taryfikator wejdzie w życie 1 grudnia 2021 roku? Nie, powinien zacząć obowiązywać dokładnie miesiąc później. 1500 zł za przekroczenie prędkości o 30 km/h? Nie, to też nie jest aktualne. Jedno niestety się nie zmieniło. Nadal ustawodawca przygotował szereg wykroczeń, które są rażące, a więc zostaną obwarowane rażąco wysoką karą. Kierowca popełniający je otrzyma aż 15 punktów karnych. W efekcie już dwa przewinienia drogowe zakończą się odebraniem prawa jazdy.

Zobacz wideo Prezentacja Volkswagena ID.5

Aż 12 wykroczeń, za które dostaniesz 15 punktów karnych!

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
Dziś kierowca w czasie jednej kontroli drogowej nie może dostać więcej niż 10 punktów karnych. Nowe przepisy ustawią tą granicę na poziomie 15 punktów. To m.in. ukłon w stronę wyższych kar za wykroczenia.

15 punktów to nie wszystko. Nowa lista z wagą 10 punktów!

15 punktów karnych jest karą wyjątkowo dotkliwą. To jednak nie jedyne zmiany, które są proponowane w taryfikatorze punktów. Bo ustawodawca przewidział też jedno wykroczenie, które zostanie obwarowane 13 punktami i całą serię, za którą prowadzący otrzyma aż 10 czy 8 punktów. W skrócie czasu pobłażliwości dla piratów drogowych powoli odchodzą w niepamięć.

 • 13 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
 • 10 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • 10 punktów karnych – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
 • 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej
 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób
 • 8 punktów karnych – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • 8 punktów karnych – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • 8 punktów karnych – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • 8 punktów karnych – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania"
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

Poranny obowiązek - przywracanie do porządku samochodowych szybSzron na szybie, a ty robisz wizjer i wsiadasz do auta? Prosisz się o mandat

Więcej punktów karnych? Czasami punkty pojawią się na zawsze!

Ustawodawcy modyfikując taryfikator punktów karnych pochylili się nie tylko nad kwestią wysokości kar. Zainteresował ich też mechanizm przedawnienia. Według nowych zasad punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat, przy czym okres ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny, a nie jej otrzymania. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowca który mandatu nie opłaci, będzie miał dopisane punkty karne... na zawsze! I to jeszcze nie koniec pomysłów. Bo kolejny dotyczy powiązania ilości punktów karnych i historii kar drogowych z wysokością składki ubezpieczeniowej dla auta.

Na koniec dodać można chyba tylko tyle, że "podwyżka" ilości punktów karnych rzeczywiście jest znacząca i dotkliwa. Warto jednak pamiętać o tym, że taryfikator punktów i mandatów nie przechodził zasadniczego liftingu od dwóch dekad. To raz. Dwa kluczowa jest jeszcze jedna kwestią i mowa o powodzie tych zmian. W zaostrzaniu kar dla kierowców chodzi w końcu o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które z uwagi na niskie mandaty, coraz częściej bywa celowo ignorowane przez niektórych kierowców.

Więcej o: