Kierowcy nie wiedzą, gdzie można parkować po minięciu tego znaku. D-40 ma więcej tajemnic

Niebieska tablica D-40 przekazuje kierowcy szereg ważnych informacji. A te odnoszą się do kwestii prędkości, pierwszeństwa, a nawet sposobu parkowania. Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania? Przypominamy każdą z jej tajemnic.

Porady z zakresu interpretacji przepisów o ruchu drogowym znajdziecie również w serwisie Gazeta.pl.

Strefy zamieszkania pojawiły się w polskim porządku drogowym na początku XXI wieku. Idea ich powstania jest dość prosta. Chodziło o stworzenie specjalnych zasad ruchu obowiązujących na osiedlach czy też centrach miast, na których odbywa się intensywny ruch pieszych, a które zostały zbudowane poza głównymi szlakami drogowymi miasta. Wjazd do strefy zamieszkania musi być oznaczony znakiem informacyjnym D-40. Wyjazd z niej oznacza się analogiczną tablicą z przekreśleniem, której oznaczenie to D-41.

Zobacz wideo 18 proc. kierowców nie wie, jak stare są opony na których jeżdżą. Omawiamy autorski raport Moto.pl

Znak D-40 to też ograniczenie prędkości. Ograniczenie do 20 km/h

Podstawową zasadą strefy ruchu – o której kierowcy dziś zdają się pamiętać – jest ograniczenie prędkości do 20 km/h. Tak niski limit nie został jednak wyznaczony złośliwie czy bez przyczyny, a wynika z faktu że na wszystkich drogach za niebieską tablicą pierwszeństwo mają piesi. Mogą poruszać się nie tylko chodnikami czy szlakami wyznaczonymi dla nich w inny sposób, ale także całą szerokością jezdni. Kierowcy powinni o tym bezwzględnie pamiętać!

Warto wiedzieć też, że w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej. A dziecko do lat 7 może mieć dość nieprzewidywalne zachowania.

Uważaj gdzie parkujesz auto!

Pierwszeństwo pieszych nie jest jedyna tajemnicą strefy zamieszkania. Kolejna dotyczy... parkowania. Przepisy mówią wyraźnie, że w strefie zamieszkania parkowanie jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych – czy za znakiem drogowym D-18 "Parking". Zarządca może również wskazać sposób parkowania pojazdów (np. prostopadły, równoległy, skośny). Postój w miejscu, które nie zostanie prawidłowo oznakowane lub przygotowane, będzie oznaczać dla kierowcy mandat, a nawet odholowanie pojazdu na parking depozytowy.

W sierpniu mistrzowie parkowania z Gliwic szczególnie upodobali sobie postój w obrębie skrzyżowania i na powierzchni wyłączonej z ruchu oraz na chodnikachTakie linie oznaczają powierzchnię wyłączoną. Ale tak właściwie to co jest na niej zabronione?

Ostatnie dwie tajemnice strefy zamieszkania to...

Są jeszcze dwie zasady, o których kierowca przejeżdżający obok znaku D-40 musi pamiętać. Po pierwsze wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi. To oznacza mniej więcej tyle, że obowiązuje na nich zasada prawej ręki – pojazd znajdujący się z prawej strony ma pierwszeństwo). Po drugie wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierowca wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania musi ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.

Strefa zamieszkania a strefa ruchu

Różnica między strefą zamieszkania wyznaczoną znakiem D-40, a strefą ruchu wyrażoną znakiem D-52 jest potężna. W strefie ruchu nie obowiązują bowiem aż tak restrykcyjne wymogi. To nic innego jak teren poza drogą publiczną, na którym zarządca informuje o obowiązywaniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. To raz. Dwa ma prawo np. do wskazywania ograniczeń prędkości.

Więcej o: