Zimą na letnich - tak jeździ prawie co dziesiąty kierowca z wielkiego miasta | Raport Moto.pl

Piotr Kozłowski
Choć według ankietowanych najważniejszymi cechami opon są te dotyczące bezpieczeństwa, to wielu polskich kierowców wcale lub za rzadko kontroluje stan ogumienia w swoim aucie - wynika z badania przeprowadzonego przez Moto.pl.

Raport Moto.pl to cyklicznie publikowane raporty przygotowywane przez redakcję Moto.pl. Raporty bazują na badaniach realizowanych wspólnie z profesjonalnymi firmami badawczymi. Wyniki są reprezentatywne dla całej populacji dorosłych Polaków. Raporty Moto.pl dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach, kwestii istotnych dla kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Wszystkie raporty oraz publikacje bazujące na wynikach naszych badań można znaleźć tu: Raporty Moto.pl.

Mimo tego, że polskie przepisy nie nakładają obowiązku wymiany opon na zimowe czy letnie, zdecydowana większość polskich kierowców (74 proc.) posiada dwa komplety opon (zimowe i letnie) – wynika z badania przeprowadzonego przez Moto.pl. Sporą popularnością cieszą się też opony całoroczne - jeździ na nich co piąty (21 proc.) kierowca. Niepokojącym jest fakt, że 5 proc. ankietowanych przyznaje, że przez cały rok korzysta tylko z letnich, albo zimowych opon. Znacznie częściej do korzystania tylko z jednego zestawu opon (letnich lub zimowych) przyznają się mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – prawie co dziesiąty (aż 8 proc.) deklaruje, że przez cały rok jeździ na oponach letnich lub zimowych (7 proc. na letnich, 1 proc. na zimowych). Na wsiach odsetek ten wynosi 3 proc. Może to wynikać ze złudnego poczucia bezpieczeństwa spowodowanego częstszym odśnieżaniem dróg przez służby miejskie.

Raport Moto.plRaport Moto.pl Fot. Moto.pl

Różnice we właściwościach opon klasy premium i budżetowych najlepiej widać podczas testów przeprowadzanych przez niezależne czasopisma i instytucje, gdzie brane jest pod uwagę kilkanaście parametrów opony. Różnica w cenie nie bierze się znikąd. Opony klasy premium to opony, przy których projektowaniu bierze się pod uwagę wszystkie właściwości jezdne i przy których wykorzystuje się najnowszą technologię

- mówi w rozmowie z Moto.pl Paweł Skrobisz, kierownik działu technicznego w Continental Opony Polska.

Firma Continental przeprowadziła badania dotyczące drogi hamowania opon letnich i zimowych w warunkach zimowych. I tak na zimnej i mokrej nawierzchni, przy temperaturze ok. 5°C, opony letnie z prędkości 100km/h zatrzymały się ok. 4 metry dalej niż opony zimowe. Droga hamowania tej samej opony na śniegu i z prędkości 50km/h była aż 31m dłuższa niż w przypadku opon zimowych. Właśnie dlatego tak ważna jest sezonowa wymiana opon.    

Stan opony to stan bezpieczeństwa

Według deklaracji prawie czterech na dziesięciu polskich kierowców (37 proc.) kilka razy w sezonie sprawdza stan opon w swoim samochodzie, sprawdzając wysokość bieżnika lub kontrolując ciśnienie powietrza. To bardzo dobry nawyk, bo właściwy stan techniczny opony jest nie mniej istotny od samego modelu opony.

Stan ogumienia warto kontrolować przed każdym rozpoczęciem jazdy, poprzeć obejście pojazdu i wizualną ocenę opon. Każde niepokojące zjawisko - uszkodzenie opony czy niskie ciśnienie - powinno być skorygowane lub sprawdzone w wykwalifikowanym serwisie. Jeśli chodzi o kontrolę ciśnienia to zalecamy jego sprawdzanie raz na dwa tygodnie oraz przed każdą dłuższą podróżą

- mówi Paweł Skrobisz.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach, a w szczególności jazda na zbyt niskim ciśnieniu, wpływa przede wszystkim na przyspieszone zużycie bieżnika, zwiększone zużycie paliwa, a dodatkowo znacząco zwiększa ryzyko uszkodzenia opony. Dla przykładu, jazda na ciśnieniu niższym niż prawidłowe o 20 proc. zmniejsza przebieg opony aż o jedną czwartą.

Niestety większość polskich kierowców stanu opon nie kontroluje wcale lub kontroluje go zbyt rzadko. Co czwarty (24 proc.) robi to nie częściej niż raz w sezonie; ten sam odsetek (25 proc.) – tylko przy wymianie opon; 5 proc. przyznaje wprost, że nie robi tego wcale, a 9 proc. nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie (zaznacza odpowiedź „trudno powiedzieć").

Raport Moto.plRaport Moto.pl Fot. Moto.pl

Podejście Polaków do kontroli stanu ogumienia jest niepokojące, szczególnie w kontekście odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w badaniu.

Polscy kierowcy niewiele wiedzą o oponach w ich samochodach

Na pytanie „Jaki dystans pokonujesz na jednym komplecie opon, zanim wymienisz go na nowy?" niespełna połowa polskich kierowców (47 proc.) odpowiada „nie wiem, nie zwracam na to uwagi". Można zatem przypuszczać, że decyzję o wymianie opon na nowe podejmują dopiero wtedy, gdy ich stan jest już krytyczny, o czym kierowcę może poinformować osoba z zakładu wulkanizacyjnego.

Raport Moto.plRaport Moto.pl Fot. Moto.pl

Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko zbyt mała wysokość bieżnika czy pęknięcia powinny skłonić kierowcę do wymiany opon na nowe. Niezwykle istotny jest też czas. Można powiedzieć, że opony mają – swego rodzaju – okres przydatności. Oznacza to, że nawet te opony, które mają prawidłową grubość bieżnika, mogą wymagać wymiany – wraz z upływem lat właściwości materiałów, z których wykonane jest samochodowe ogumienia, zmieniają się, wpływając na wszystkie cechy opony: przyczepność, długość drogi hamowania, generowany hałas, etc.

Zgodnie z polskim prawem opony należy wymienić na nowe, gdy osiągną graniczne zużycie bieżnika (tzn. wskaźnik TWI), który umiejscowiony jest na wysokości 1,6 mm. Nie warto jednak zwlekać z wymianą aż do tego momentu. Pamiętajmy, że wraz z zużywaniem się bieżnika właściwości jezdne opony - szczególnie na mokrej czy zaśnieżonej nawierzchni - maleją. Tutaj przede wszystkim mówimy, o kwestii przyczepności, drodze hamowania czy zachowaniu w zakrętach. Dlatego też warto przy sezonowej wymianie ogumienia sprawdzić stan opony

- tłumaczy Paweł Skrobisz.

Warto też pamiętać, że niezależnie od stanu producenci opon rekomendują wymianę ogumienia na nowe, gdy upłynie 10 lat od chwili ich wyprodukowania.

Większość polskich kierowców (59 proc.) wie, ile lat mają opony, w które są wyposażone ich samochody. Jednak niemal co piąty (18 proc.) przyznaje wprost, że tego nie wie, a pozostali (23 proc.) deklarują, że trochę wiedzą, a trochę nie wiedzą.

Raport Moto.plRaport Moto.pl Fot. Moto.pl

Najlepsze opony według Polaków? Te bezpieczne

Mimo faktu, że większość kierowców zbyt rzadko kontroluje stan opon w swoim samochodzie, to podczas wyboru nowego ogumienia na pierwszym miejscu stawia cechy związane z bezpieczeństwem, takie jak przyczepność i długość drogi hamowania.

Raport Moto.plRaport Moto.pl Fot. Moto.pl

Co ciekawe, z siedmiu cech, których istotność oceniano w badaniu Moto.pl, cena znalazła się dopiero na piątym miejscu. Odpowiedzi te wskazują, że Polacy wolą zapłacić więcej za dobrej jakości, bezpieczne opony, niż zaoszczędzić, kupując ogumienie wątpliwej jakości.

Zdaniem eksperta Moto.pl: Badanie Moto.pl jednoznacznie wskazuje, że dla polskich kierowców najważniejszymi cechami opon są właściwości skupione wokół bezpieczeństwa. Nieco kontrastuje to z odsetkiem osób, które nie kontrolują regularnie stanu ogumienia w swoich samochodach – w końcu zły stan opon wpływa na bezpieczeństwo. Może to jednak wynikać nie ze złej woli, a zwyczajnej niewiedzy. Rolą takich badań i raportów jak ten zrealizowany przez Moto.pl we współpracy z marką Continental Opony Polska jest to, by ten poziom świadomości wśród polskich kierowców zwiększać.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez Moto.pl na panelu Ariadna we współpracy z Continental Opony Polska na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1096 osób. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji badania:  15-18 października 2021. Metoda: CAWI. W raporcie uwzględniono odpowiedzi wyłącznie tych respondentów, którzy na pytanie: "Czy masz własne auto, którym jeździsz jako kierowca?" odpowiedzieli "Tak".

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.