Savoir-vivre grzecznego policjanta. Tak - według przepisów - powinna wyglądać kontrola drogowa

Czy policjant musi się przedstawić podczas kontroli drogowej? Czy musi nam pokazać swoją legitymację służbową? Na te i wiele innych pytań bardzo precyzyjnie odpowiadają przepisy.

To, jak powinien zachować się policjant podczas kontroli drogowej, jest szczegółowo zapisane w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Od chwili uchwalenia zasad kontroli w prawie zaszło wiele zmian - ostatnie zapisano w rozporządzeniu ze stycznia tego roku. Najnowsze zasady opisujemy w tym podsumowaniu.

Zobacz wideo Kierowcy nie wiedzą, jak powinni korzystać z zielonej strzałki. Ona nie działa jak zwykłe zielone światło

Jak policjant powinien zatrzymywać pojazd do kontroli drogowej

To, jak - wedle przepisów - powinno wyglądać samo zatrzymanie pojazdu do kontroli, zależy od kilku czynników.

 • Policjant umundurowany w warunkach dobrej widoczności może użyć tarczy (tzw. lizaka) lub po prostu ręki. Jeśli warunki atmosferyczne ograniczają widoczność, powinien użyć latarki ze światłem czerwonym albo tarczy ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
 • Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania pojazdu wyłącznie na obszarze zabudowanym. W warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą ze światłem czerwonym lub odblaskowym.
 • Jeśli do zatrzymania kierowcy wykorzystywany jest radiowóz, policjant może wydawać polecenia do za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.
 • Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, radiowóz może stać w miejscu, gdzie jest to zabronione, ale nie może to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co ważne, podczas takiego postoju radiowóz musi mieć włączone niebieskie światła błyskowe.
 • Radiowóz powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem, jeżeli polecenie do zatrzymania zostało wydane podczas jazdy (np. z nieoznakowanego radiowozu).

Jak powinna przebiegać kontrola drogowa

Po zatrzymaniu do kontroli policjant podaje kierowcy swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Wyjątkiem są prowadzone przez umundurowanych policjantów zorganizowane kontrole sprawdzające stan trzeźwości kierowców (np. trzeźwy poranek) - wówczas policjant podaje jedynie przyczynę zatrzymania. Warto wiedzieć, że:

 1. Na żądanie kierowcy umundurowany policjant ma obowiązek pokazać legitymację służbową.
 2. Nieumundurowany policjant musi ją przedstawić od razu - kierowca nie musi o to prosić.
 3. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kierowcy odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

Kierowcy muszą też wiedzieć, że:

 • po zatrzymaniu przez policję nie należy wysiadać z samochodu,
 • podczas kontroli należy trzymać ręce na kierownicy, chyba że kontrolujący policjant poprosi o opuszczenie pojazdu,
 • na polecenie kontrolującego policjanta trzeba wyłącz silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne.

Są też sytuacje, w których policjant może zająć nasze miejsce jako kierowcy i prowadzić nasze auto. Może do tego dojść w dwóch przypadkach.

 1. Jeśli policjant chce sprawdzić stan techniczny pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu.
 2. Jeśli policjant musi sprowadzić pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli funkcjonariusz podejrzewa, że kierowca jest nietrzeźwy.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.